Nær 40 prosent av alle byggefirmaer i Norge har ingen omsetning

Over ett av tre registrerte byggefirma i Norge har ingen omsetning viser tall fra skatteetaten. Svært mange av disse jobber svart og sysselsetter et stort antall arbeidsinnvandrere.

Polsk arbeider

JOBBER SVART: Denne polske håndverkeren har jobbet svart i Norge i flere år.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Vi er i en leilighet i Stavanger. Den polske håndverkeren har jobbet svart i Norge i flere år. Mannen vil være annonym fordi han frykter konsekvensene av å snakke offentlig om det svarte arbeidsmarkedet.

Han dro på lik linje med flere tusen polske arbeidere fra hjemlandet for å jobbe i Norge.

Har aldri skattet til Norge

Det har han gjort i flere år uten kontrakt, uten å være registret som arbeidstaker og uten å betale skatt. Ingen har visst hvor han bodde. Lønnen på 70 kroner timen fikk han kontant i neven. Ingenting ble registret.

– Alt var svart, jeg skattet ikke på noen ting, sier han.

NRK kjenner til flere firma bare på Nord-Jæren som sysselsetter langt flere enn det som er registrert hos NAV.

Oppdragsgiverne er i all hovedsak private hjem, der nordmenn villig betaler svart og kontant.

Håndtverkeren vi snakker med har vært i mange av disse hjemmene de siste årene. Han har aldri opplevd en eneste inspeksjon fra norske myndigheter eller etater.

– Nei, ingen har kommet for å se på papirer, sier han.

Arbeidsgiver tok «skatten»

En annen håndverker fra Polen NRK snakker med, fikk kontrakt med sin arbeidsgiver i Norge.

Kontrakten ga ham 125 kroner timen, men femti av dem så han aldri noe til. De skulle gå til skatt, sa arbeidsformannen.

Han fikk ingen feriepenger og da han sjekket med skattemyndighetene var det innbetalte skattebeløpet langt mindre enn det han hadde blitt trukket.

Mer om svart arbeid:

Over ett av tre firma tjener ikke penger

I i foajeen i Skatt Vest i Stavanger venter rekke personer med ulike nasjonaliteter på hjelp i forbindelse med registrering og skatt.

Men omfanget av firma, arbeidsgivere og arbeidstakere som girt mer eller mindre blaffen i regelverk og innbetaling av moms og skatt øker.

Tall fra skatteetaten viser at over ett av tre byggefirma i Norge ikke er registrert med omsetningen.

– På landsbasis er det 37 prosent firma innenfor bygg- og anleggsbransjen som oppgir null i inntekt, sier Avdelingsdirektør for kontroll- og rettsavdelingen i Skatt vest, Nina Elise Domaas.

– Når det er så mange registrerte uten at de fører inntekt kan det være fordi de driver helsvart virksomhet, men det kan også være at det er veldig mange registrerte firma uten aktivitet, sier hun videre.

Jobber for å fange opp flere

Hun sier at de ikke har noe tall på skattetapet, som tidligere er anslått til langt over 100 milliarder kroner årlig i Norge. Ingenting tyder på at det er blitt mindre. Tvert om.

– Vi mottar en økt mengde tips om svart arbeid, forteller Domaas.

Svært mange firma som opererer på det svarte bygg-markedet er registrert, men kontrollen er mindre og mer tilfeldig.

Nå arbeider skatteetaten med regler som skal fange opp flere.

– Vi kunne tenkt oss en større kvalitet på registrene, og det er noe vi jobber med å få til. Det blir vanskeligere å registrere seg, og en må gi beskjed dersom det er passivitet i firmaet, sier hun.