Flere boliger selges med tvang

Antall tvangssalg av boliger økte kraftig i 2017, viser tall Stavanger Aftenblad har innhentet fra Stavanger og Jæren tingrett. I kommunene som hører inn under Jæren tingrett økte tallet på tvangssalg fra 16 i 2015 til 28 i 2016. Tilsvarende tall fra Stavanger tingrett er en økning fra 17 til 23 tvangssalg i fjor.