Flere ber om gjeldsrådgiving

Økningen fører til lang ventetid for å få hjelp hos NAV.

Gjeldsrådgivning

Stadig flere har så store økonomiske problemer at de søker gjeldsrådgiving gjennom NAV.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Stadig flere har så store økonomiske problemer at de søker gjeldsrådgiving gjennom NAV.

I Haugesund har det vært en økning på nesten 60 prosent fra 2008 til 2009.

Mange av dem som trenger gjeldsrådgivning er unge mennesker, sier sosialsjef i Haugesund, Johnny Danielsen.

–Det tenker jeg er et utslag av finanskrisen som har vært. Det er bekymringsfullt fordi vi nå har noe for lang ventetid hos oss i disse sakene, sier Danielsen.

NAV klarer ikke å behandle alle søknadene fortløpende, og folk må derfor stå i kø i flere måneder før de får hjelp.

–Krisemøte

Sosialsjefen har bedt politikerne om penger til en ekstra tilling for å hjelpe de unge som sliter økonomisk. Det sa bystyret nei til.

Nå er situasjonen så prekær at ordfører Petter Steen kaller inn til krisemøte førstkommende fredag for å finne strakstiltak.

–Finanskrisen har gjort at endel mennesker i vår by og vår region nå er blitt arbeidsledige og har økonomiske forpliktelser som gjør at de får problemer. Da er den eneste langsiktige løsningen at vi gjør alt vi kan for å hjelpe dem tilbake i arbeidsmarkedet, sier Steen.