Flere anmelder overgrep mot barn

I 2017 fikk Sør-Vest politidistrikt mer enn 630 sedelighetssaker på bordet.

Politihuset i Sandnes

Onsdag kom tallene som viser antall anmeldelser og type saker i Sør-Vest politidistrikt i 2017. Bildet viser politihuset i Sandnes.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– At det er en økning i anmeldte seksuallovbrudd, og særlig overgrep mot barn, kan skyldes at temaet har fått mer oppmerksomhet gjennom målrettede kampanjer og mediene de siste årene, uttaler visepolitimester Gøril Våland i en pressemelding.

Sedelighetssaker utgjorde 2,2 prosent av sakene i politidistriktet i 2017. Antall anmeldelser har økte fra 574 saker i 2016 til 634 saker i 2017.

Våland sier politiet vet at det finnes mørketall, og at økningen i anmeldte forhold kan tyde på at flere våger å melde fra.

– Likevel, vi kan ikke se bort fra at det også er en reell økning. Denne type kriminalitet er et viktig prioriteringsområde for politiet. I tillegg kan noe av økningen skyldes at gjerningspersoner når mange gjennom Internett, noe som gir seg utslag i flere fornærmede i hver sak, sier hun i pressemeldingen.

Hans Vik, Gøril Våland

Politimester Hans Vik og visepolitimester Gøril Våland i Sør-Vest politidistrikt.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Flere unge kriminelle

Politiet har en egen oversikt over ungdomskriminaliteten, og Sør-Vest politidistrikt ser en økning i antall saker der gjerningspersonen er under 18 år. Det kom fram på en pressekonferanse i dag.

I fjor ble det registrert 365 førstegangsforhold for personer under 15 år og 379 førstegangsforhold for personer mellom 15 og 17 år. I 2016 var tallene så lave som henholdsvis 78 og 179.

Økningen skjer hovedsakelig innenfor områdene skadeverk, vinning, vold og narkotika. Ifølge politiet er det flere og sammensatte årsaker til at tallene øker.

– Vi vet ikke vet om dette er en reell økning i kriminaliteten eller om det er fordi det blir anmeldt flere saker, sier Våland.

Sør-Vest politidistrikt vil nå analysere tallene og forsøke å finne svar på årsakene til økningen.

Færre anmeldte saker

Selv om antall sedelighetssaker og antall saker med en ung gjerningsperson øker, har det samlede antall anmeldelser til politidistriktet sunket jevnt de siste årene.

Fra 2016 til 2017 gikk antall saker fra 30.693 til 28.609.

Nedgangen skyldes først og fremst nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd. Likevel er vinningslovbrudd den typen kriminalitet med flest anmeldelser.

Grove tyverier fra bolig har gått jevnt oppover de siste årene, men dette kan være i ferd med å snu. I 2017 ble det registrert 652 slike tyverier, en nedgang på 77 fra året før.