Normal

Fleksi-høstferie gir rom for fri når det passer

Fleksibel høstferie kan være en løsning på problemet med elever som tas ut av skolen utenom de vanlige feriene. Det mener de i alle fall ved Motland skule i Hå.

Fleksibel høstferie ved Motland skule i Hå

Simon Løge og de andre elevene ved Motland skule kan velge om de vil ta høstferien til vanlig tid, eller spare de fem fridagene.

Foto: Inger Johanne Stenberg

– Jeg skal være på skolen.

– Jeg skal på hytta i Sirevåg.

Elisabeth Terland og Simon Løge i sjuende klasse på Motland skule på Nærbø i Hå skal ha to helt ulike uker. Uke 41 er egentlig høstferieuke i Rogaland, men på denne skolen kan de velge.

Får fem dager "til gode"

Ragnvald Riis, Hå kommune

Ragnvald Riis er kommunalsjef for utdanning i Hå kommune.

Foto: Inger Johanne Stenberg

– Vi har en såkalt fleksibel høstferie ved de skolene der samarbeidsutvalget ønsker det. Det vil si at elevene kan gå på skolen i høstferien, og så få de fem dagene fri på en annen tid når det passer bedre for familien, sier Ragnvald Riis, som er kommunalsjef for utdanning i Hå.

Ved Motland skule har de nå hatt fleksiferie om høsten i over ti år.

Lar seg løse praktisk

– Det gir mange utfordringer, men også en del fordeler, sier rektor ved skolen, Rune Roaldsen.

Han har bare vært ved skolen siden mars måned og er spent på hva han synes når fleksiferien er gjennomført.

– Utfordringene nå rett før ferien er jo å få undervisningskabalene til å gå opp. At omtrent like mange lærere som elever tar ferie, sånn i prosent i alle fall. Vi har fått det godt til i år, og også tidligere, så det er noe som lar seg gjennomføre, sier han.

Elisabeth Terland ved Motland skule

Sjuendeklassingen Elisabeth Terland har allerede hatt sin høstferie, i Syden.

Foto: Foto; Inger Johanne Stenberg

Sjuendeklassingen Elisabeth er allerede ferdig med sin ferie.

– Jeg har brukt den, i Syden, sier hun.

– Men er det ikke litt kjedelig at halvparten skal på ferie og du må være her?

– Nei, for da kan jeg være vekke en annen gang når de må være på skolen.

Ønsker prøveprosjekt

Gunn Reidun Tødnes Aaserød, Utdanningsforbundet i Rogaland

Gunn Reidun Tødnes Aaserød leder Utdanningsforbundet i Rogaland.

Foto: Inger Johanne Stenberg

Fylkesleder Gunn Reidun Tødnes Aaserød i Utdanningsforbundet i Rogaland synes flexi-ferien i Hå er interessant.

– Det er bra at de våger å tenke annerledes så lenge de greier å gjennomføre det, og alle parter er fornøyde, sier hun.

Hun synes ikke høstferien bør tas vekk, men skulle gjerne sett at noen turte å ta de upopulære avgjørelsene rundt fri og ferie i skolen.

Hun vil ha et prøveprosjekt med maks ti dager permisjonsdager i løpet av tre år.

– Det vil jo få samfunnsmessige konsekvenser, så kanskje det hadde vært spenstig om en fra statlig hold hadde våget å utfordre en kommune, og gjerne en større kommune, til å prøve det over en periode på for eksempel tre år.

LES OGSÅ: Ved Slåtten skule har kvar fjerde elev hatt fri utanom dei ordinære skuleferiane

LES OGSÅ: Strammer inn skolefri-praksisen

LES OGSÅ: Slutt på ferie i skoletiden

– Lokale må bestemme

Men håp om at en ny regjering vil sparke i gang noe prøveprosjekt blir nok med håpet.

– Dette er et godt eksempel på et spørsmål som fortsatt løses lokalet, sier Høyres utdanningspolitiske talskvinne, Elisabeth Aspaker.

Hun mener det er mest hensiktsmessig at kommunene fastsetter regler som er like for alle skolene i kommunen. da kan man gjerne prøve seg med for eksempel fleksibel høstferie.

– Men det trenger man ikke godkjenning sentralt for å kunne prøve ut, sier Aspaker.

LES OGSÅ: -Trenger ikke ferie når de har det bra

– God uke for lærerne

I resten av Hå kommune er det blant annet skoleskyss som står i veien for at flere skoler tester fleksiferie.

Og selv om rektor Roaldsen ser utfordringer ved at halvparten av elevene forsvinner denne uka, mens resten tar fri når de vil, har det sine positive sider.

Rektor Rune Roaldsen, Motland skule

Rektor Rune Roaldsen sier at lærerne er fornøyde med den fleksible høstferien. Den gir en rolig uke uten krav om nye mål og oppgaver, sier han.

Foto: Inger Johanne Stenberg

– På en måte senker tempoet seg litt denne uka. Du får litt bedre tid uten jaget etter nye mål og oppgaver som skal gjøres. Så lærerne synes det er en god arbeidsuke, denne uka, sier han.

Og han synes det er greit at det er skolen sjøl, og ikke Staten som bestemmer hvordan de skal ha det.

– Det er alltid greit å bestemme sjøl, sier rektoren.

Og det syns også sjuendeklassingen Simon Løge.

– For hvis noen skal reise en annen plass en annen gang, så kan de gjøre det. Og vi går jo på skolen like mye til sammen, sier han.