Hopp til innhold

Fleire kritiske innspel til datasenterbygging på Kalberg

Fleire aktørar frårår Time kommune å tillate oppstart av bygging på datasentertomta på Kalberg i Time, alt på nyåret. Statsforvalteren skriv til Time kommune at dei "klårt vil fraråde" at søknaden blir godkjent. Fylkesdirektøren har kome til same konklusjon og peikar på "formelle manglar ved søknaden", skriv Aftenbladet. Tidlegare har også NVE og Statens vegvesen kome med kritiske merknader til søknaden.

Planer om datalagringssenter på Kalberg
Illustrasjon: Green Mountain