FLEIRE BILAR INVOLVERT:

Fleire bilar er involverte i eit trafikkuhell i nordgåande felt på E39 ved Forus. Det er ikkje meldt om personskader.