Fjord1 må selv dekke tap på forsinket vei

Fjord1 krevde 85 millioner kroner fra Statens vegvesen som utsatte bygging av ny vei og avtalt ferjemonopol, men høyesterett har avvist kravet.

Stavangerfjord i Arsvågen

ARKIVFOTO: «MF Stavangerfjord» er en av Fjord1 sine tre ferjer som trafikkerer Boknafjorden, som er en del av E39 mellom Stavanger og Haugesund.

Foto: Jan Kåre Ness

I desember 2004 inngikk ferjeselskapet Fjord1 og Statens vegvesen en tiårsavtale om drift av ferjesambandene Mortavika–Arsvågen og Halhjem–Sandvikvåg.

Da kontrakten ble inngått, var Statens vegvesens planer å være ferdig med byggingen av T-forbindelsen på Haugalandet innen 2009. Da T-forbindelsen skulle åpne, var også avtalen at Fjord1 skulle få monopol over Boknafjorden som er hovedfartsåren mellom Stavanger og Haugesund.

Ferjestrekningen Skudeneshavn – Kvitsøy skulle altså legges ned når T-forbindelsen åpnet , og det ville føre til økt trafikk på Fjord1 sitt ferjesamband Mortavika–Arsvågen.

Forsinket veibygging

Men byggingen av T-forbindelsen på Haugalandet ble utsatt, og bompengeordningen, som skulle avvikles da veiforbindelsen åpnet, fortsatte også.

Første bil gjennom T-forbindelsen

T-forbindelsen ble åpnet i mai 2013, fire år senere enn planlagt.

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

Først i mai i fjor, fire år senere enn først planlagt, åpnet T-forbindelsen på Haugalandet. Bompengeordningen er heller ikke avviklet. årsaken er at Stortinget har vedtatt at bompengene skal betale for av Rogfastprosjektet som skal gi ferjefri E39 mellom Nord-Jæren og Haugalandet.

Fjord1 bestemte seg i 2013 for å søke erstatning fra Statens vegvesen, og saken kom opp i Stavanger tingrett. I tingretten ble Statens vegvesen frifunnet for påstandene om kontraktsbrudd. Fjord1 bestemte seg for å anke dommen.

Vegvesenet tapte i lagmannsretten

Den 23. januar kom Gulating lagmannsrett fram til at vegvesenet hadde brutt kontrakten, og Statens vegvesen ble dømt til å betale Fjord1 85 millioner kroner i erstatning for tapt fortjeneste.

Vegvesenet anket, og nå er saken behandlet i høyesterett. Dommen er klar på at vegvesenet ikke har brutt avtalen, og Fjord1 får ikke erstatning slik selskapet mener de har krav på.

Høyesterett viser til at kontrakten som ble inngått mellom vegvesenet og ferjeselskapet var en nettokontrakt. Det vil si at Fjord1 fikk den kommersielle driften av de to ferjesambandene i ti år. Statens vegvesen betaler derfor et avtalt tilskudd til driften, men det er Fjord1 som har risikoen for en negativ utvikling, og som beholder merfortjenesten ved en gunstigere utvikling, enn forutsatt.

Høyesterett kom derfor fram til at det strider mot «kontraktens grunnleggende ide »når Fjord1 hevder at det er oppdragsgiver som har risikoen for reduksjon i trafikkgrunnlaget på grunn av en utsatt vei.

Fjord1 må og betale saksomkostninger på nesten 400 000 kroner.