Fjord Line får frakte gods i Norge

Nå skal Fjord Line få frakte vogntog mellom Bergen og Stavanger. Det lovet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag.

Stavangerfjord ligg til kai

MS «Stavangerfjord» har plass til hundre vogntog, og får nå liv til å frakte dem innenlands.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Vi ønsker å legge tilrette for at mer av godsfrakten kan gå til sjøs. Da er det helt meningsløst at Fjord Line har ferjer som går med ledig plass, men der de ikke har lov å ta ombord norske trailere, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NRK.

Solvik-Olsen slapp nyheten under Nasjonal veikonferanse i Bergen mandag, skriver Bergens Tidende.

Både MS «Stavangerfjord» og MS «Bergensfjord» har plass til rundt hundre vogntog. Med seilinger mellom Bergen og Stavanger vil det kunne avlaste E39, som er tett trafikkert mellom de to vestlandshovedstadene.

Ikke tillatt pga. tax-free

Fjord Line-fergene har ikke hatt tillatelse til å frakte vogntog eller passasjerer innenlands fordi de har tax-free-salg om bord, men det vil ministeren nå finne en løsning på.

Nå har Finansdepartementet sendt brev til Toll- og avgiftsdirektoratet, der de gir beskjed om at problemet må løses før 1. april.

– Vi må finne en løsning slik at Fjord Line kan ta med trailere mellom Bergen og Stavanger. Det er godt for Fjord Line, trafikkavviklingen på hovedveiene og for miljøet, sier Solvik-Olsen.

– Veldig gledelig

– Dette er en fantastisk nyhet. Solvik-Olsen antydet allerede i Haugesund for omtrent to uker siden at det kunne være aktuelt. At han nå sier så tydelig er veldig gledelig, sier administrerende direktør Ingvald Fardal i Fjord Line til NRK.

– Det vil bety mye, og miljøet er vinneren når vi får vogntogene bort fra vegen og over på kjøl, sier Fardal.

Da det i høst ble klart at Flaggruten sitt rutetilbud mellom Bergen og Stavanger blir lagt ned, kastet Fjord Line med i debatten. De mener at de kan være en fullverdig erstatter for rutetilbudet som forsvant.

Overlevering av ny danskebåt

Den andre av Fjord Lines nye miljøvennlige danskebåter, MS «Bergensfjord», ble sjøsatt i forrige uke.

Foto: Jan Petter Selbekk