Hopp til innhold

– Det er alltid en risiko

Det tar år å planlegge og fjerne installasjoner i Nordsjøen. I sommer skal lastebøyen til Statfjord C fraktes inn til Vatsfjorden for opphugging.

Fjerner lastebøye på Statfjord C

Opphogging av gamle plattformer har ført til konflikter i Vatsfjorden. I sommer skal lastebøyen fra Statfjord C hogges opp ved AF Decom i Vats. Men forurensing er ingen risiko, mener risiko-ekspert ved Universitetet i Stavanger. Foto: Ole Andreas Bø/Inger Johanne Stenberg

I snart to år har Statoil foreberedt seg på å fjerne lastebøyen til Statfjord C. Sjekking av avleiringer i rør, tester av maling og dyreliv rundt bøyen har tatt tid, og i sommer seiles hele doningen inn til Vatsfjorden for opphugging.

Bård Henning Borsheim

Bård Henning Borsheim i Statoil forteller om et prosjekt som har tatt lang tid å forberede.

Foto: Ole Andreas Bø

– Det er en ganske omfattende operasjon ja, både med lastebåter og slepebåter, og forberedelser. Vi har hatt personell om bord som har kartlagt alt, og de har tatt prøver og alle de prøvesvarene vil gi oss svar på om det finnes noe farlig, forteller oppdragsleder for Statoil, Bård Henning Borsheim.

Protester førte ikke frem

Det er ikke så mange steder i Norge hvor man har kompetanse på å hugge opp gamle plattformer, så de aller fleste havner hos AF Decom i Vats. Men her har motstanden vært stor, spesielt med tanke på forurensning. Men Borsheim hos Statoil tror ikke det finnes farlige stoffer inne i lastebøyen som nå skal fjernes.

Saken fortsetter under bildet

Jan Erik Vinnem mener det ikke er stor fare for forurensing ved fjerning av lastebøye.

Det er ikke forurensing som er hovedbekymringen når man fjerner lastebøyer og plattformer fra Nordsjøen sier professor ved Universitetet i Stavanger, Jan Erik Vinnem.

Foto: Statoil/Inger Johanne Stenberg

– Jeg forventer ikke at det skal være noe farlig, nei.

NRK meldte forrige uke at protestane mot opphogging av lastebøyen ved AF Decom i Vatsfjorden ikke førte frem.

Det var Miljøvernforbundet og to bygdelag som krevde at opphoggingen måtte stanses fordi de fryktet forurensing, men de fikk avslag av Klima- og forurensingsdirektoratet som mente eventuelle utslipp er akseptabelt.

Alltid potensiale for kjemikalier

Jan Erik Vinnem ved Universitetet i Stavanger

Det er alltid mulighet for kjemikalier og ulykker forteller Jan Erik Vinnem ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Inger Johanne Stenberg

– Det er alltid mulighet for at det finnes kjemikalier, men det finnes såpass gode rutiner for dette. Hvis de følges bør det være fullstendig trygt å hugge opp disse både til havs og på land, sier Jan Erik Vinnem ved Universitetet i Stavanger.

Vinnem jobber med risiko i oljebransjen, og han mener det tradisjonelt sett har vært større risiko for arbeidsulykker, ikke forurensing når det gjelder fjerningsoperasjoner.

– I forbindelse med fjerningsoperasjoner er det kanskje først og fremt arbeidsulykker som er den største faren. Det er jo ulykker vi kjenner igjen fra bygg og anlegg på land. Det er den risikoen som er mye mer fremtredende i forbindelse med å fjerne innretninger på norsk sokkel, sier Vinnem.

Jobbing på rør ved Statfjord C

Her forbereder personell ute på Statfjord-feltet fjerningen av lastebøyen til Statfjord C.

Foto: Statoil

Har vært dødsulykker

UiS-professoren forteller at de første fjerningsprosjektene på sokkelen hadde dødsulykker, men at denne trenden har blitt bedre. Spesielt med tanke på fjerningen av Friggplattformer og noen av Ekofisk-plattformene hvor det ikke har vært alvorlige arbeidsulykker.

I juli fraktes lastebøyen fra Statfjord C inn til Vats. Her har det lenge vært konflikt om hvorvidt det er farlig å kutte opp disse plattformene, men Vinnem mener hvis retningslinjene følges så vil det ikke være noe problem.

– Er det best å hugge opp disse plattformene til sjøs eller på land?

– Det er jo klart hvis du har det som naboen din inne i Vats så kan det nok være at de skulle ønske at det foregikk lang unna, men fra et samfunnsmessig synspunkt så er det nok best at det foregår på land, avslutter Vinnem.

Arbeid på lastebøye

Slik ser noe av arbeidet under vann ut. Statoil utfører en del av prøvene ved hjelp av undervannsroboter, også kalt ROV.

Foto: Statoil