Fiskefarm tapte mot AF Decom

Raunes fiskefarm har tapt erstatnings-saken mot AF Decom i Vats. Fiskefarmen mente AF Decoms anlegg på Raunes hadde ødelagt oppdrettsbedriften.

I tingretten fikk Raunes fiskefarm medhold og ble tilkjent 40 millioner i erstatning.

Lagmannsretten frikjente langt på veg AFDecom for erstatningsansvar og nå har høyesteretts ankeutvalg avist anken fra Raunes fiskefarm.

Dommen i lagmansretten er derfor rettskraftig.