Firefelts transportkorridor kan ende opp som «kjerrevei»

Lokale politikere og Vegvesenet gir hverandre skylden for at Transportkorridor Vest kan få rundkjøringer og 40 og 60-soner. Veien skulle ta tungtrafikken fra Sola via Stavanger til Randaberg.

Transportkorridor Vest

Den planlagte Transportkorridor Vest skulle ta tungtrafikken fra Sola via Stavanger til Randaberg.

Foto: Erik Waage / NRK

– Nå legger vi opp til 40-soner i Stavanger-delen og 60-soner i Randaberg, og etablerer fem rundkjøringer på hele turen.

Øystein Stjern

Gruppeleder i KrF i Randaberg, Øystein Stjern, mener den eksisterende veien i Randaberg er bedre enn forslaget til Transportkorridor Vest.

Foto: Erik Waage / NRK

Det sier gruppeleder i KrF i Randaberg, Øystein Stjern. Kristelig Folkeparti-politikerne i Randaberg og fylket er oppgitte. De føler seg ført bak lyset.

Les også: Grønt lys til Transportkorridor Vest

Les også: Frp: – Motorvei er et godt klimatiltak

– For vår del representerer de rundkjøringene, og måten veien er planlagt på, en så dårlig løsning at den eksisterende veien er bedre, sier Stjern.

Effektiv, firefelts motorvei

Per Kåre Foss

KrF-gruppeleder i fylkestinget, Per Kåre Foss, sier det ikke var sånn Transportkorridor Vest skulle bli fra Sola til E-39 i Randaberg.

Foto: Erik Waage / NRK

KrF-gruppeleder i fylkestinget, Per Kåre Foss, sier det ikke var sånn Transportkorridor Vest skulle bli fra Sola til E-39 i Randaberg, med fartsgrenser på 40 og 60 kilometer i timen.

Les også: Lån fra fylket får fortgang på fire felt i Sola

– Vi skulle ha en vei som knyttet sammen de store terminalene fra flyplassen, Risavika, Forus og opp til Dusavika. Nå blir dette mer en hindring, eller et avvisningstiltak, for tungtransporten, og det er ikke i tråd med de målene, sier Foss.

Kurt Ommundsen

Leder i Logistikkforeningen i Rogaland, Kurt Ommundsen, støtter politikerprotesten mot vegvesenets planer for Transportkorridor Vest.

Foto: Erik Waage / NRK


Næringslivet jublet over planene for en effektiv, firefelts motorvei som ville spare dem for millioner. Leder i Logistikkforeningen i Rogaland, Kurt Ommundsen, støtter politikerprotesten.

Les også: Han vil beholde bunkeren i hagen

– Hvis en ikke har effektive korridorer, så taper en masse penger på det. Det ønsker vi ikke, det har vi ikke råd til i den situasjonen som vi er i, sier han.

Bussvei

Statens vegvesen sier forutsetningen ble forandret etter at politikerne ba om at bussvei måtte legges inn i planene. Det sier prosjektleder Svein Mæle.

Svein Mæle

Svein Mæle er prosjektleder for Transportkorridor Vest i Statens vegvesen. Han mener det er kravet om kombinasjon med bussvei som fører til at veien blir annerledes enn det som opprinnelig var meningen.

Foto: Erik Waage / NRK

– I denne runden her har vi laget et forslag. Vi ser at når bussveien kommer inn som en ny premissgiver i vårt arbeid, så ser vi en mulig konflikt for måloppnåelse. Da løftet vi diskusjonen opp til en politisk sak i kommunene og fylkestinget. Der har vi fått en avklaring politisk på at vi skal legge tofeltsløsning og rundkjøringer til grunn for videre planlegging, sier Mæle.

– Så dette har politikerne vært med på?

– Ja, svarer Mæle.

Støyproblematikk

Men politikerne står på sitt. Seks rundkjøringer i løpet av få kilometer vil skape kork og være lite miljøvennlig. Dette må stoppes.

– Ja, og vi vet at støyproblematikk knyttet til nedbremsing og akselrasjon i forbindelse med rundkjøringene, er noe vi har vært tydelige på er et problem, og som også beboerne har vært oppmerksomme på er et problem, sier Øystein Stjern.