Hopp til innhold

Fire tenåringer tiltalt for grov seksuell omgang – statsadvokat kritisk til tidsbruken

Fire tenåringer ble tidlig i juni tiltalt for grov seksuell omgang med en jente under 16 år.

Hendelsen skal ha skjedd i 2022, og ble anmeldt noen måneder senere. Saken kommer ikke opp i retten før i midten av september.

Statsadvokat Thale Thomseth mener saken burde ha blitt avgjort mye tidligere.

– Saken er alvorlig og politiet har brukt mye ressurser på å etterforske. Det er derfor naturlig at saken tok tid. Når det er sagt, så kunne og burde saken ha blitt avgjort raskere. Spesielt med tanke på at de involverte partene er mindreårige.

Thomseth sier at dette er forhold som vil få betydning for en eventuell straffeutmåling i saken.

Hun ønsker ikke å spekulere i årsakene til politiets saksbehandlingstid, men tror det handler om at politidistriktet er svært presset på ressurser.

– Ressursutfordringene er både politidistriktet og vi statsadvokater bekymret for, sier Thomseth.

De fire tenåringene er tiltalt for grov seksuell omgang. Thomseth sier at flere ulike alternativ i voldtekts-bestemmelsen ble vurdert da tiltalen ble tatt ut.

– Vi fant imidlertid ikke at beviskravene for bestemmelsen var oppfylt, sier hun.

Thale Tomseth i mediestormen etter Johny Vassbakk-frikjennelse.
Foto: Øystein Otterdal / NRK