Flere eksplosjonsskadde er for dårlige til å bli avhørt

Politiet har flere teorier de jobber ut fra, men fremdeles mangler avhør av fire av de seks som ble skadd i eksplosjonen hos Malm Orstad i Klepp.

Eksplosjon hos Malm Orstad, Voll i Klepp

Bedriften og området rundt ble evakuert etter eksplosjonen på Voll i Klepp mandag. Alle tilgjengelige ambulanser rykket ut etter hendelsen. Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese berømmet de ansatte etter redningsarbeidet.

Foto: Magnar Larsen

Til sammen seks personer, alle menn, ble skadd i eksplosjonen hos oljeservicebedriften Malm Orstad på Voll i Klepp mandag. For tre av dem var tilstanden kritisk etter eksplosjonen. Disse pasientene ble sendt til Haukeland sykehus i Bergen.

Tilstanden bedret seg så for alle tre – før den igjen forverret seg for en av dem, en mann i 40-årene.

Derfor har ingen av dem kunnet la seg avhøre ennå, ifølge Ole Johan Røykenes i Nordsjø- og miljøseksjonen i Rogaland politidistrikt.

Politiet har flere teorier

– De er for dårlige, sier han.

Én av de innlagte på Stavanger universitetssjukehus (SUS) er heller ikke blitt avhørt.

Mannen som er skrevet ut fra SUS, og én av dem som fremdeles er innlagt der, har imidlertid snakket med politiet. Røykenes vil imidlertid ikke si noe om hva de har forklart.

– Vi har noen teorier vi jobber ut fra, men jeg vil ikke si noe om disse foreløpig, sier han.

Ferdige på åstedet

Politiet jobber fremdeles ut fra at stoffene enn hydraulikkolje og nitrogen var involvert i testen. Eksplosjonen skjedde da utstyr som skal kutte ankerkjetting på supplybåter offshore ble prøvd ut.

En del av bedriftens lokaler, som ble stengt etter eksplosjonen og brannen etterpå, er nå ferdig undersøkt av politiet og Arbeidstilsynet. Eksplosjonen skjedde i en hall.

– Vi gjorde oss ferdige med undersøkelser i går, og lokalene er frigitt. De ble ikke helt utbrent, opplyser Røykenes.