Normal

Fire av ti har vært arbeidsledige i over et halvt år

I Rogaland er nå over 12.000 personer registrert som helt arbeidsledige. Drøyt 40 prosent av disse har vært uten jobb i 26 uker eller mer.

Nav kølapp

ØKNING: Stadig flere av dem som mister jobben går ledige over lang tid. Menn er særlig utsatt.

Foto: NRK

– Vi ser at det særlig er ingeniører som sliter med å få seg jobb igjen, sier assisterende fylkesdirektør i Nav Rogaland, Anneline Teigen.

Selv om arbeidsledigheten i Rogaland har gått svakt ned de siste to månedene, øker antallet langtidsledige.

– Mange søker jobb innenfor samme bransje som de har blitt ledige fra. Der er det få muligheter nå, sier Teigen.

HELT LEDIGE I ROGALAND, VARIGHET:

Antall

Endring fra

i fjor

Endring i

prosent

I alt

12.101

4.427

58

Under 4 uker

1.333

19

1

4-12 uker

2.765

783

40

13-25 uker

2.889

1.251

76

26-51 uker

2.632

1.319

100

52-77 uker

1.473

752

104

78-103 uker

494

161

48

Over 104 uker

515

142

38

Kilde: Nav

Vil få flere unge ut i jobb

Anneline Teigen

Anneline Teigen i Nav Rogaland.

Foto: Inger Johanne Stenberg/NRK

Hun legger til at det særlig er de unge langtidsledige Nav retter innsatsen mot. Derfor starter de nå opp med et nytt innsatsteam bestående av folk som skal følge opp unge arbeidsledige på tvers av kommunegrenser.

– Teamet skal blant annet hjelpe arbeidssøkere til å holde motivasjonen oppe. Det er viktig at de arbeidsledige ikke lener seg for langt bak i stolen, sier Teigen.

Målet er også å få flere til å satse på helt nye bransjer.

– Det handler om å våge å tenke nytt. I tillegg ser vi at folk går mye kortere arbeidsledige andre steder enn i Rogaland, så det finnes mange muligheter utenfor fylkesgrensene, sier Teigen.

Menn over i kvinneyrker

Ingvil Førland Hellstrand

Kjønnsforsker Ingvil Hellstrand.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Det er særlig blant menn at antallet arbeidsledige har økt kraftig, og unge menn er særlig utsatt.

Ingvil Hellstrand er kjønnsforsker ved Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger. Hun håper dette kan føre til at skillet mellom manns- og kvinneyrker blir mindre.

– Dette gir en mulighet til å løse noen av de utfordringene som et kjønnsdelt samfunn har, ved at også menn kan ta jobber som tradisjonelt har vært svært kvinnedominert, sier Hellstrand.