Hopp til innhold

Finnøy-gartner best på bygdeutvikling

Fylkesordfører og Styreleder i Innovasjon Norge Rogaland delte ut prisen til Jan Terje Vignes ved Lauvsnes Gartneri AS under dagens fylkesting.

Janne Johnsen og Jan Terje Vignes

Janne Johnsen overrakk bygdeutviklingsprisen til Jan Terje Vignes.

Foto: Rogaland fylkeskommune

– Jan Terje Vignes er innovatør og behersker på en unik måte kombinasjonen av egen kompetanse og styrker med det å ha mot til å våge og evnen til å lykkes, sier fylkesordfører Janne Johnsen.

Innovasjon Norge Rogaland deler sammen med Fylkesmannens Landbruksavdeling hvert år ut Bygdeutviklingsprisen til personer som har vist god evne til nyskaping og næringsutvikling innen landbruket.

Pris på 50.000 kroner

Tilsvarende priser deles også ut i de andre fylkene i landet. BU-prisen består av et diplom og prispenger på kr. 50.000. Fylkesvinnerene skal i neste omgang ut å kjempe om den nasjonale BU-pris.

Årets BU-pris jury, som består av styret i Innovasjon Norge Rogaland, har gitt følgende begrunnelse for årets vinner av BU-prisen:

«Jan Terje Vignes er et bevis på at en kan få det til dersom en vil. Han ser markedsmuligheter og går i gang. De er gjennomtenkte risikotakere, ingen gamblere. Gjennom sine basisvirksomheter (gartneri, husdyrhold) ser han hvilke satsningsområder de kan henge seg på – for styrking av egen merkevare og kjernevirksomheter. Her nevnes: kobling opp mot turisme- og opplevelsesnæringer, videreforedling av frasortert tomat, delaktig i produsentnettverk for lokal mat og mulig hovedkunde av et planlagt biogassanlegg. Jan Terje også en som deler sin kompetanse med andre.»

BU-prisen vurderes ut fra disse kriteriene:

  • Økonomisk resultat/lønnsomhet
  • Sysselsetting
  • Sosial og miljømessig bærekraft, herunder utnyttelse av lokale ressurser, fortrinn og ringvirkninger i lokalsamfunnet
  • Nytenkning/orginalitet

Ung gartner og bonde med lang erfaring

Vignes startet som gartner som 18-åring ved å bygge drivhus på 3 mål. Han utvidet i 2008 med 11 mål og har nå i dag et av de største og mest moderne gartneri på Finnøy.

I tillegg har han 7500 høner og samdrift med 40 kyr. De leverer kvalitetsprodukter med en historie om Finnøy og tomatlandet bedre kjent som Finnøycherryen. Sammen med Kona Lisa Vignes forvalter de bruket på en enestående måte, skriver juryen.

Han har også vært styreleder for Ryfylke Gartnerlag i mange år. I tillegg er han styremedlem og reisemål for reiselivsaktøren Ryfylke Livsgnist. Som reisemål har han tatt imot over 13 000 turister.

Tidligere vinnere i Rogaland:

2011: Voll Ysteri ved Hans Voll og Hild Arna Bjåsnes Voll
2010: Haugen Gard v/ Kari Synnøve Velde Haugen og Jan Idar Haugen
2009: Jone og Kari Mo, Suldal Sportsfiske, Sand
2008: Ole Morten og Grete W. Høyland, Iskremgarden, Vigrestad
2007: Tor Åge Hundseid, Vindafjord: ”Vikedal Gardsmat”
2006: Bjarne Bærheim: ”Soma Gard”
2005: Synnøve Byberg Vadla og Sigbjørn Vadla, Hjelmeland: "Høiland Gard"
2004: Anne Karin Høgemark Søyland og Magnus Søyland, Gjesdal kommune: "Søya
Gardsutsal" og løsdriftsfjøs.
2003: Randaberg Bygdeservice, Randaberg.
2002: Edvard Kolnes, Randaberg: ”Steindal Gård” (også nasjonal vinner)
2001: Bjørn Moe, Suldal: "Mo Laksegard"
2000: Solfrid Sørdal Heskestad, Lund: "Solfrids Mat"
1999: Astri Vadla og Olav Ravnås, Strand: "Glasskjellaren" og juletre
1998: Torstein Sele, Klepp: "Sele naturgjødsel"
1997:
Bente Aarsland, Hå: "Kryddergarden på Jæren"

Flere nyheter fra Rogaland