Hopp til innhold

Fikk svekket syn etter sykehustabbe

Stein Svendsen reagerer på at Stavanger universitetssjukehus ikke fikk skikkelig straff etter en sykehustabbe som kunne kostet ham selv og fem andre synet.

Stein Svendsen

På grunn av en alvorlig øyebetennelse, vil aldri synet på Stein Svendsens høyre øye bli like bra som før.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Det tok i alle fall to-tre uker før jeg så noe annet enn lys og mørke. Det var omtrent som å se gjennom et frosta badevindu, sier Stein Svendsen.

I desember 2016 fikk Svendsen en injeksjon av stoffet Eylea inn i sitt høyre øye som behandling for en øyesykdom.

Men noe gikk galt under rutinebehandlingen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Sprøytene var infiserte. Svendsen var en av seks pasienter som fikk den alvorlige bakterielle øyebetennelsen endoftalmitt, og som risikerte å miste synet.

– I dag ser jeg bare delvis med det øyet, sier han.

Umiddelbare tiltak

SUS har beklaget hendelsen, og sier at de iverksatte umiddelbare tiltak og endret sine rutiner for å hindre gjentakelse.

Før var det de ansatte ved øyeavdelingen som klargjorde sprøytene med medisinen. På grunn av denne hendelsen, er det nå apoteket som får dette ansvaret. Ved Oslo universitetssjukehus har de gjort det på denne måten i flere år.

Fylkesmannen, som er tilsynsmyndighet, er fornøyd med at SUS har endret sine prosedyrer, og har avsluttet saken.

Ville hatt strengere reaksjon

Svendsen sliter med hodepine, og har fått en vanskeligere hverdag etter at synet ble dårligere. Han reagerer på at SUS ikke fikk en skikkelig reaksjon.

– Hvis du kjører for fort, slipper du ikke straff fordi du lover at du aldri skal gjøre det igjen. Du har fremdeles gjort noe du ikke skulle, og på en måte er sykehuset i samme situasjon, sier han.

Fylkeslege Janne Dahle-Melhus sier at Fylkesmannens primære målsetting med å granske hendelser i helsetjenesten, er å bidra til læring og forbedring, ikke plassere skyld og straff.

– Straff og sanksjoner er virkemidler som brukes når tjenesten viser at de ikke er i stand til å ta tak i hendelser og forbedre sin egen virksomhet, sier hun.

Janne Dahle-Melhus - fylkeslege Rogaland

Janne Dahle-Melhus, fylkeslege i Rogaland.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Men Svendsen frykter at fraværet av straff vil gjøre at SUS med tiden vil glemme tabben, og dermed gjøre nye feil.

– Dette kan veldig fort bare bli et godt forsett for framtiden, sier han.

17 meldinger siden 2012

Siden 2012 har meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten mottatt 17 meldinger om øyebetennelsen endoftalmitt i Norge.

– Betennelsen er svært uvanlig. Øyeavdelingen i Stavanger utfører over 5.000 slike behandlinger hvert år, så et svært lite antall av pasientene får dette, sier leder i øyelegeforeningen, Bente Haughom.

– Kan vi sikre oss mot at slikt skal skje igjen?

– Man må gjøre slik man har gjort i Stavanger: Ytterligere forbedre rutinene slik at man så langt det er mulig unngår at det kommer bakteriekontakt med noe som skal inn i øyet, sier Haughom.