Fikk inkassovarsel fra sykehuset, regningen ble betalt for 18 måneder siden

Helse Stavanger har sendt ut 17.000 inkassovarsel den siste uka.

Berge Jørmeland har full oversikt over økonomien sin. På kontoutskriften for januar 2019 står regningen som betalt.

Berge Jørmeland har full oversikt over økonomien sin. På kontoutskriften for januar 2019 står regningen som betalt.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg åpnet postkassen på fredag og fant dette. Rett før helga. Jeg datt rett ned i stolen og forstod ingenting, sier Berge Jørmeland.

Etter en samtale med sin søster, brukte han helga til å gå gjennom kontoutskriftene sine. For inkasso på en sykehusregning kunne han ikke forstå.

Kontoutskriftene for 2020 viste ingenting. Men ved nærmere sjekk av inkassovarselet, så han at det stod januar 2019, med frist for betaling i februar 2019.

Kontoutskriften viser at behandlingen på hud-poliklinikken er betalt.

Jørmeland har samlet alle kontoutskriftene i ringperm. 31. januar 2019 er egenandelen på hudpoliklinikken betalt.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Og på kontoutskriften fant han kvitteringen for at han har betalt 351 kroner til hudpoliklinikken.

– Jeg ringte til avdelingen på Stavanger Universitetssjukehus på mandagen. Jeg spurte om jeg skyldte noe, og fikk nei til svar.

Inkassovarsel 2

Inkassovarselet kom halvannet år etter at timen på SUS fant sted.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Jørmeland har verken fått regning eller purring før inkassovarselet kom i posten.

– Vi må følge med. Det er så mye som skjer rundt om i systemet. Også når de begynner med inkasso som kan bli til rettslig inndriving, kan det fort blir dyrt.

Jørmeland tror det er mange som ikke følger så godt med, og er raske med å betale en slik regning fra et inkassobyrå. Spesielt dem som betaler regningene rett i nettbanken.

Han er glad han hadde dokumentasjon på at regningen er betalt.

Sykehuset beklager

Det er en opprydding i systemet som har ført til at hele 17.000 purringer og inkassovarsel er sendt til pasienter i løpet av en uke.

Økonomi- og finansdirektør Tor Albert Ersdal i Helse Stavanger

Økonomi- og finansdirektør Tor Albert Ersdal i Helse Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / Ole Andreas Bø

– Vi har sjekket grundig på forhånd for å gjøre minst mulig feil. Men dessverre har vi ikke klart å ta bort alle feilene, så det er noen som har fått inkassovarsel som ikke skulle hatt det.

Det sier økonomi- og finansdirektør Tor Albert Ersdal ved Stavanger Universitetssjukehus, SUS.

Overgangen til et nytt økonomisystem har ført til at purringer og inkassovarsler har blitt liggende i over ett år.

Så langt er det oppdaget 12 feil inkassovarsel av 17.000 utsendte.

– Det er ikke så mange, men vi beklager dette, sier Ersdal.

Han ber pasienter ta kontakt på det nummeret som står i brevet de har fått, hvis de mener inkassovarselet er feil.

Også pasienter som mener de ikke har fått regning i det hele tatt før inkassovarselet, kan ta kontakt.

Gjelder hele Helse Vest

Det er ikke bare Helse Stavanger som har hatt en opprydding. Dette gjelder alle foretakene på Vestlandet, Helse Bergen, Helse Førde og Helse Fonna. Til sammen er det sendt ut om lag 55.000 inkassovarsel.

– Vi har helt klart opplevd et økt trykk, spesielt på telefon, sier avdelingsleder Rikke Kjølen i inkassoselskapet Lowell som har oppdraget med å sende ut purringene.

Nesten 7300 telefoner har kommet inn på en egen helsetelefon siden midten av juni da de begynte å sende ut inkassosakene. I tillegg kommer henvendelser på chat og e-post.

– Det er som forventet, for det er eldre fakturaer det sendt ut påminnelse om. Da er det forventet at mange har spørsmål rundt dette. VI har derfor valgt å øke bemanningen vår når dette går ut slik at vi best mulig kan svare på spørsmål og sette opp løsninger.

Ikke flere enn vanlig

Ersdal understreker at dette ikke er flere inkassovarsel enn normalt, det er bare etterslepet som er så stort.

– Av 500-600.000 pasienter i løpet av et år, er det ikke mye med 17.000 inkassovarsel for et drøyt år, mener Ersdal.

På grunn av de tilbakemeldingene som er kommet, har sykehuset nå bestemt at de sender ut et ekstra varsel før regningene går til inkasso.