NRK Meny
Normal

– Ansatte truer med å slutte dersom de ikke får kjøre til jobben

Bedrifter som bygger nytt får færre parkeringsplasser for at flere skal ta buss, bestemte politikerne. Aker Solutions, som ligger 30 meter fra togstasjonen Jåttåvågen ved Stavanger, fikk opprinnelig 417 parkeringsplasser til sine ansatte. Nå har bedriften fått 300 ekstra, og søkt om 400 til.

Aker Solutions

Aker Solutions ønsker 1100 parkeringsplasser når de flytter inn i Jåttåvågen i desember.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Politikerne i Stavanger vil ha flere til å bruke buss og tog til og fra jobb. Derfor har de bestemt at bedrifter som bygger nytt får disponere langt færre parkeringsplasser. Men når Aker Solutions flytter inn i nye lokaler på Jåttå kan antall parkeringsplasser ha økt fra 417 til 1100.

I et vedtak unntatt fra offentlighet har politikernesagt ja til 300 ekstra plasser i en toårsperiode. Nå søkes det om tilgang til ytterligere 400 parkeringsplasser.

– Forholdene er godt tilrettelagt

Per A. Thorbjørnsen

Per A. Thorbjørnsen er gruppeleder i Stavanger Venstre.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Det vil medføre usedvanlig mange flere privatbiler inn i Jåttåvågen som det ikke er kapasitet til, sier Per A. Thorbjørnsen, gruppeleder i Stavanger Venstre.

Sammen med de fleste andre partier vil han ha flere til å reise med buss og tog til og fra jobb. Bygging av langt færre parkeringsplasser på arbeidsplassene har vært et viktig virkemiddel.

– Ingen knutepunkter har mer kollektivtrafikk enn Jåttåvågen hvis man selvfølgelig ser bort ifra Sandnes og Stavager sentrum, så her ligger forholdene godt tilrette for å ta buss og tog, sier han.

– Har truet med å si opp på grunn av transportsituasjon

Om to måneder flytter over 2500 ansatte i Aker Solutions inn i nye lokal like ved Jåttå stasjon, dobbeltsporet og regionens best utbygde kollektivstrekning. Reguleringsbestemmelsene ga Aker 417 parkeringsplasser for ansatte, men i vår så forhandlingsutvalget i kommunen, der ordfører, varaordførere og de mest sentrale gruppelederne sitter, likevel ja til å la Aker disponere 300 ekstra plasser i en overgangsfase på to år.

John Peter Hernes

John Peter Hernes er gruppeleder for Høyre i Stavanger.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK
Cecilie Bjelland

Cecilie Bjelland er gruppeleder i Stavanger Ap.

Foto: Ole-André Lagmandokk / NRK

– Aker vil ha færre parkeringsplasser enn noen andre når dette er ferdig. Samtidig så må vi være praktiske. Nettopp fordi Aker gjør noe som vi synes er modig så må vi ikke ødelegge for dem i en overgang der de hatt konkrete tilfeller av at noen ansatte truer med å bytte arbeidsgiver på grunn av deres reisesitausjon til arbeid, sier Høyres gruppeleder John Peter Hernes.

– Helt spesielle unntak

Han sier at Akers vilje til å få ansatte over på kollektive alternativer var den viktigste årsaken til at Forhandlingsutvalget så ja til søknaden.

– Her er det helt spesielle unntak som gier en midlertidig overgangsløsning, sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Cecilie Bjelland.

Men etter at Forhandlingsutvalget behandlet saken i vår, har det frem til i dag vært stille om behovet for flere parkeringsplasser. Men nå har Risa søkt om å få oppføre et midlertidig parkeringsanlegg i området med plass til 700 biler. Tomten disponeres av Øgreid Eiendom, men plassene skal brukes av Aker.

– Jåttå, et miljøpolitisk fyrtårn

Saken er til behandling i kommunen, men er så langt ikke forelagt politisk behandling. Venstres Per A. Thorbjørnsen sier nei:

– Det skal ikke mye kunnskap til for å forstå at Stavangerregionen er i ferd med å få et trafikkinfarkt. Det gjelder spesielt for rushtrafikken til og fra arbeid. Da skal man være forsiktig med å legge ut nye store parkeringsareal som kun medfører at det blir fristende for de få som tar bussen å faktisk ta bilen i stedet, og det er hvertfall ikke fristende å gå fra bil til buss når man får sånne kjempemuligheter til å parkere rett forann arbeidsplassen sin, sier han.

Thorbjørnsen mener at nettopp Jåttå er et område der forholdene er lagt til rette for å bruke kollektiv transport.

– Vi bestemte oss ganske tidlig for at det skulle være et miljøpolitisk fyrtårn med tanke på måten vi bygget på, med fortetting og ikke minst i forhold til energi, men også med at vi var usedvanlig forsiktige med å gi tillatelse til mange parkeringsplasser enten man bor eller jobber der, sier han.