Fetteren anmelder dommere

Fetteren til Birgitte Tengs har meldt Gulating lagmannsrett til politiet.

Dokumenter i erstatningssaken til fetteren til Birgitte

Dokumenter som er savnet i erstatningssaken etter Birgittedrapet

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Fetteren og advokat Arvid Sjødin mener at lagmannsretten har skylden for at store mengder dokumenter i saken er forsvunnet.

Sjødin mener at disse dokumentene ville snudd erstatningssaken i både lagmannsretten og Høyesterett i fetteren sin  favør,  dersom de hadde blitt lagt fram.

 

Minnestein der Birgitte Tengs ble funnet drept
Foto: ALF OVE HANSEN / Scanpix

1. lagmann Rune Fjeld i Gulating lagmannsrett,  sier at de ikke har mottatt noen anmeldelse og kan ikke kommentere saken. Fjeld vil heller ikke spekulere i hva som kan ha skjedd med dokumentene fra Arvid Sjødin.

 

På generellt grunnlag, sier han at retten er pliktig til å ta med alle dokumenter, som partene sender inn i en gjenopptagelses-sak.