Fersk rapport: SUV-salget har mye av skylda for at klimautslippene øker

Et rekordsalg av SUV-er globalt nuller ut utslippskuttene fra elbilsalget, ifølge fersk energirapport. Og det har bidratt til at klimautslippene fra olje, kull og gass aldri har vært høyere enn i 2018.

v3_UGflaeLw

Bilprodusentene viser fram sine SUV-modeller under bilmessa i Frankfurt i september. Det rekordhøye salget av SUV-er er en av hovedgrunnen til at klimautslippene i verden har økt de siste ti årene, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

Foto: RALPH ORLOWSKI

– Vi leser gode nyheter i avisene om salget av elektriske biler i land som Norge, Frankrike, Nederland og USA. Men vår rapport viser at det er SUV-er som står for den største endringen innen bilindustrien, ikke elbiler.

Det sa toppsjef i Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, da han la fram byråets «flaggskipsrapport» World Energy Outlook i Paris onsdag. Rapporten prøver å spå hvordan verdens energibruk blir framover.

Årets utgave er dyster lesning. Klimautslippene relatert til produksjon og bruk av energi, som olje, gass og kull, har aldri vært høyere enn i 2018. Dette til tross for at Greta Thunberg for alvor har satt klima på dagsorden, at fornybar energi stadig vokser og at elbilsalget øker.

Her er noen nøkkeltall fra rapporten:

  • De energirelaterte klimautslippene var på 33.243 millioner tonn CO₂ i 2018. Det er en økning på 43 prosent siden år 2000.
  • Verden konsumerte nesten 10.000 millioner tonn oljeekvivalenter i 2018. Det er en økning på 2,2 prosent sammenlignet med 2017.

– Bidratt mer enn fly

Og det er de store SUV-ene som får mye av skylden for utslippsøkningen de siste årene: Salget av SUV har mer enn doblet seg de siste ti årene. Fra 18 prosent i 2010 til 42 prosent i 2018.

– SUV-salget er den nest største grunnen til at klimautslippene har økt de siste ti årene – etter energisektoren, sa Fatih Birol under pressekonferansen.

Fatih Birol

Fatih Birol, toppsjef i Det internasjonale energibyrået (IEA), la fram World Energy Outlook i Paris onsdag.

Foto: Michel Euler/Ap

Økning i SUV-salget har alene bidratt mer til økning i utslippene enn hva flytrafikken har gjort, påpekte direktøren videre.

– Og det er ikke bare i USA at salget øker, men også i Kina, Europa, Afrika – alle steder, sa Birol.

Tyngre biler er vanskeligere å elektrifisere, og så forbruker en gjennomsnittlig SUV 25 prosent mer drivstoff enn en middels stor bil. Fortsetter salget av SUV i årene framover, så vil oljebruken gå opp til tross for økt salg av elbiler, ifølge rapporten.

Tre scenarioer

World Energy Outlook legger fram tre ulike scenarioer for verdens klimagassutslipp framover:

  • Dagens politikk-scenario: Alt fortsetter som før. Ingenting nytt blir gjort.
  • Vedtatt politikk-scenario: Dagens klimapolitikk og planer blir implementert. Likevel vil temperaturen globalt øke med 2,7 grader fram mot 2040. Togradersmålet mislykkes.
  • Bærekraftig scenario: Krever store endringer i energiproduksjonen og -bruken. Her oppfylles Parisavtalen. Temperaturøkningen holdes under to grader.

Forsker ved Cicero, Asbjørn Torvanger, mener SUV-trenden er en illustrasjon på at mye går i gal retning i klimapolitikken.

Samtidig er han klar på at hvilken type bil du kjører ikke er viktig i den store sammenhengen.

Asbjørn Torvanger

Asbjørn Torvanger, forsker ved Cicero.

Foto: Cicero

– Skal vi nå bærekraftsmålet trengs det store omveltninger av våre transportvaner. Vi kan ikke da bare se på hvilken type bil folk kjører. Vi må gjøre noe med behovet for å reise i det hele tatt, og så må vi i så fall bruke offentlig transport – og da helst bane. Deretter kommer biltype og drivstoff, sier Torvanger.

Tredobling av CO₂-pris

Det viktigste i IAE-rapporten er at den beskriver hvor enorme endringer som må til for å nå klimamålene, mener forskeren.

– For å nå bærekraftsscenarioet må vi ifølge rapporten ha en tredobling av prisen på CO₂-utslipp i 2040 i forhold til vedtatt politikk-scenarioet, sier Torvanger.

– Er det realistisk at politikerne vil ta slike grep?

– Det er avhengig av hvor truet folk vil føle seg på grunn av klimaendringene, og hvor mye fossilindustrien stritter imot. For det er klart: Dette vil innebære store omstillinger i samfunnet vårt, for eksempel må transport og antall flyreiser kuttes. Jeg tviler på at vi er der i dag, sier han.

Rapporten legger også opp til en veldig vekst i sol- og vindkraft – hvis vi skal nå klimamålene.

– Det er ikke enkelt. For vind- og solkraft og bioenergi er arealkrevende, kan bety store naturinngrep og er mange plasser lite populært blant folk. I Tyskland har utbyggingen av vindkraft nesten stanset opp på grunn av protester fra lokalsamfunn, sier Torvanger.