Ferjeselskapene vil ikke dekke elbil-tap

Det har vært en femdobling i tallet på elbiler over Bokanfjordsambandet det siste året. Fergeselskapet Fjord 1 taper store billettinntekter.

Mortavika

Tallet på elbiler på ferjene over Boknafjorden er femdoblet det siste året.

Foto: Kirsti Wilhelmsen/NRK

– Vi synes vel kanskje det ikke er riktig at rederiet skal bære risikoen på denne utviklingen, men at det heller burde vært politiske myndigheter, sier direktør Øyvind Lund i Bastøy Fosen, som trafikkerer Horten- Moss.

Han mener at selskapet forholder seg til dagens konsesjonsregler, men ønsker nå å få politikerne på banen.

Øyvind Lund

Direktør Øyvind Lund i Bastøy Fosen sier at selskapet forholder seg til dagens konsesjonsregler men ønsker nå å få politikerne på banen.

Femdobling

Fra januar til august i fjor kjørte 1829 elbiler over Boknafjordsambandet i Rogaland. I tilsvarende periode i år er tallet økt til hele 10.549 elbiler.

– Dette er en femdobling, og det ligger på et helt annet nivå enn da Fjord 1 leverte inn sitt anbud for flere år siden sier kommersiell direktør i Fjord 1, Stian Hårklau. Selskapet merker dette på sine billettinntekter.

– Hvis vi kun ser på sambandet Arsvågen-Mortavika i Rogaland, så har vi et tap som har passert en million per år for lenge siden, sier Hårklau.

Politikerne må løse floken

Hvert fergeselskap her i landet jobber opp mot sine oppdragsgivere for å få til en løsning. Parallelt jobber NHO Sjøfart, som er fergenæringens bransjeorganisasjon, opp mot Vegdirektoratet for å finne en samlet sentral løsning raskest mulig.

Stian Hårklau

Kommersiell direktør i Fjord 1, Stian Hårklau sier at selskapet merker elbil-økningen på sine billettinntekter.

– Det gikk et brev fra NHO sjøfart til veidirektoratet der en oppfordret til at en nå må finne løsninger sentralt som oppdragsgiverne i de ulike fylkene og regionene tar med seg til forhandlingsbordet, sier Hårklau.

Han mener det først og fremst dreier seg om et politisk spørsmål.

– på ett eller annet tidspunkt er det grunn til å tro at det må politisk innblanding til for å finne en løsning, mener Hårklau.

Urettferdig

Rogaland Unge Høyres leder Stefan Afradi er enig med fergeselskapene.

– Vi mener at elbiler skal betale for bruken av tjenester på lik linje med andre, men den gulroten som eksisterer i dag med avgiftsfritak skal fremdeles beholdes, sier han.

Unge Høyre-lederen håper at moderpartiet vil komme fram til samme standpunkt.

– Vi vil se på hva folk mener er rettferdig finansiering av de veiprosjektene som eksisterer. Det er urettferdig at de som kjører vanlig bil skal betale, mens de som kjører elbil ikke skal betale, selv om tjenesten som ytes er helt lik, sier Afradi.

Stian Hårklau i Fjord 1 regner med en økonomisk kompensasjon etter hvert.

– Det er klart vi opplever betydelig tap per i dag. veien videre vil jo måtte vurderes fra kontrakt til kontrakt hvordan vi skal håndtere det. De økonomiske tapene vi har forutsetter vi at vi får dekket på et eller annet tidspunkt, sier Hårklau.