FERJA TAUES TIL KAI:

Tau-ferja MF Stord taues nå til kai etter brannen. Ingen personer skal være skadet.