Ferierende trosser smittefare

Nordmenn reiser like ofte som før til land med smitteutbrudd av den potensielt dødelige sykdommen meslinger, ifølge reiseselskapene. Det er registrert utbrudd av meslingsmitte i 14 europeiske land.