Hopp til innhold

Fengselsinnsatte kritiserer smittevernet i «blodrød» kommune

Innsatte i Sandeid fengsel mener soningen ikke tar hensyn til kraftig økning i koronasmitte i kommunen de siste ukene. Fengselsledelsen sier det er umulig å holde avstandsreglene.

Jan Helge Aske

Fengselsleder Jan Helge Aske i Sandeid fengsel mener smitteverntiltakene er tilstrekkelige.

Foto: Elin Sørheim / Medvind24.no

– Ved den første smittebølgen i vår iverksatte fengselet omfattende tiltak hvor antall innsatte ble mer enn halvert. Alle fikk enerom. Nå er det knapt tiltak, til tross for blomstrende koronasmitte i kommunen, hevder en innsatt som har tatt kontakt med NRK.

Han hevder å ha støtte fra flere medinnsatte.

– Vi sitter og står tett i tett

Sandeid fengsel ligger i Vindafjord i Rogaland, en kommune der smittetrykket har vært blant det høyeste i landet de siste ukene:

48 av snaut 9000 innbyggere har testet positivt på korona så langt i november.

Dette er fem ganger høyere smittetrykk enn i Stavanger og Sandnes i samme periode.

– Selv innsatte i risikogruppen blir nå plassert på tomannsrom. I kantina må vi stå i kø, og vi sitter skulder ved skulder og spiser. Fengselet bryter enmetersregelen, og reglene for hvor mange som kan samles, hevder den innsatte.

– Umulig å holde avstandsregler

Jan Helge Aske, fengselsleder i Sandeid fengsel, mener påstandene om manglende smittevern er urimelige.

– Vi har fortsatt redusert belegg fra enhetens totale antall plasser på 88. Antall innsatte varierer mellom 64 og 71, sier Aske.

Testtelt i Vindafjord

I Vindafjord har det vært travelt på teststasjonene i det siste etter omfattende koronautbrudd i kommunen.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Når det gjelder plassering på tomannsrom sier Aske at Sandeid følger sentrale føringer fra Kriminalomsorgsdirektoratet og anbefalinger fra kommuneoverlegen i Vindafjord.

– Både direktoratet og kommuneoverlegen er innforstått med at innsatte ikke kan holde én meters avstand til medinnsatte, verken i spisesal, beboelsesrom eller i arbeidssituasjoner. Slik er det i de fleste fengsler. De innsatte blir hverandres nærkontakter, sier Jan Helge Aske.

Flere tiltak

Fengselslederen sier det er opprettet en egen karanteneavdeling for innsatte som viser symptomer på covid-19.

Disse blir værende i karantene til de er symptomfrie og har avgitt negativ test.

– Vi har også opprettet en innkomstavdeling for alle nyinnsettelser og innganger etter endt permisjon. Der blir alle testet, og de overføres til ordinær boenhet på dobbeltrom ved negativt prøvesvar.

Brev fra innsatte

NRK har fått brev fra innsatte som er fulgt opp med telefonsamtaler.

Den innsatte som har tatt kontakt med NRK mener nyinnsatte bare utgjør en liten andel av flyten med mennesker ut og inn av fengselet hver dag; «trolig mindre enn 10 prosent».

– Et tjuetalls ansatte, leverandører og kontraktører går ut og inn portene daglig, blandes med innsatte, og har ingen form for testing eller karantene, hevder vedkommende.

Redusert undervisningstilbud

Jan Helge Aske sier fengselet kartlegger alle eksterne aktører som er innom fengselet.

– På grunn av smitteoppblomstringen i kommunen er alt besøk til innsatte stanset. Vi har også redusert opplæringstilbudet, siden lærere fra Ølen videregående skole for tiden ikke får komme inn til oss, sier Aske.

Kommuneoverlege Terje Kleiven i Vindafjord mener soningsforholdene i Sandeid fengsel er akseptable, og i tråd med veilederen fra sentralt hold.

– Jeg mener fengselet har tatt hensyn til det høye smittetrykket i kommunen ved at tiltakene går lenger enn det veilederen legger opp til, sier han.

Flatere smittekurve i kommunen

– Burde belegget vært redusert ytterligere i høst?

– Politikerne har sagt at man skal gjennomføre soning under korona, også i åpne fengsler som Sandeid. Det må vi forholde oss til, sier kommuneoverlegen.

Kleiven ser tegn til at smittekurven nå er i ferd med å flate ut i Vindafjord, men at det fortsatt er utfordringer knyttet til institusjoner som Ølen omsorgssenter og Vindafjordtunet.

– De strenge tiltakene opprettholdes i hvert fall ut neste uke, så får vi vurdere veien videre, sier Terje Kleiven.