Hopp til innhold

Fengselsansatte fortviler etter budsjettkutt

Antall tilfeller vold og trusler mot fengselsansatte i Norge er doblet de siste fire årene. Nå frykter både ledelsen og ansatte ved Stavanger fengsel at nye budsjettkutt skal forverre en vanskelig situasjon.

Stavanger fengsel

Siden 2013 har Kriminalomsorgen i Norge fått budsjettkutt på 150 millioner kroner. På neste års budsjett blir det nye 45 millioner i kutt, 18 av dem i region Sør-Vest.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Jeg kan oppleve vold, trusler, og psykisk syke innsatte som vi ikke klarer å ta hånd om på den måten de fortjener, fordi helsesystemet svikter, sier Hege Eriksen, nestleder i fagforeningen for ansatte i Stavanger fengsel.

Hege Eriksen

Nestleder i fagforeningen for ansatte i Stavanger fengsel, Hege Eriksen, mener jobbhverdagen blir tøffere.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Eriksen viser frem en celle i fengselet der en innsatt har latt raseriet få fritt utløp.

– Cella er knust. Ovnen er dratt ut av veggen, sier Eriksen.

Hun mener jobbhverdagen er blitt tøffere.

– Vi går på akkord med oss selv fordi vi ikke får tid til å gjøre den jobben vi er satt til å gjøre. Samfunnsoppdraget vårt er blitt vanskeligere å gjennomføre, sier Eriksen.

Ødelagt seng

Eksempel på en celle i fengselet der en innsatt har latt raseriet få fritt utløp.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Både verbal og fysisk vold

Aldri før har fengselsansatte blitt utsatt for mer vold og trusler. Fra 2014 til 2016 var det en dobling av antall registrerte vold- og trusselhendelser mot ansatte i norske fengsel. I 2016 var det 1048 hendelser, skriver Fri Fagbevegelse.

I Stavanger fengsel er det rapportert ti ganger så mange voldstilfeller i år, som i hele fjor.

– De to siste årene har det økt dramatisk. Sakene rapporteres i vårt internkontrollsystem og alle sakene blir anmeldt til politiet, sier leder Tanja Rosså Ødegård ved Stavanger fengsel.

De ansatte ved Stavanger fengsel opplever både verbal og fysisk vold i jobbhverdagen. Den verbale volden kan være drapstrusler, eller trusler om å ta familien til vedkommende, ifølge Eriksen.

– Du må kanskje stå i flere situasjoner på en dag, og det gjør noe med deg når du går ut av porten, sier Eriksen.

Stavanger fengsel

I Stavanger fengsel er det rapportert ti ganger så mange voldstilfeller i år, som i hele fjor.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

15 stillinger må bort

Siden 2013 har Kriminalomsorgen i Norge fått budsjettkutt på 150 millioner kroner. På neste års budsjett blir det nye 45 millioner i kutt, 18 av dem i region Sør-Vest. Der må 15 stillinger bort.

Tanja Rosså Ødegård

Leder ved Stavanger fengsel, Tanja Rosså Ødegård, er usikker på om det er forsvarlig å drifte Stavanger fengsel etter budsjettkuttene.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Samfunnsoppdraget mitt har ikke endret seg, lovgiver forventer det samme av meg. Så må jeg se når jeg får mitt endelige budsjett om jeg mener det er forsvarlig å drifte Stavanger fengsel ut fra de rammene jeg får, sier Ødegård.

– Er det på grensen i dag?

– Vi er på grensen.

Vil prioritere sikkerheten til ansatte og innsatte

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) har forståelse for at avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen oppfattes som utfordrende for kriminalomsorgen.

Per-Willy Amundsen Arendalsuka

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) tar sikkerheten til ansatte og innsatte på største alvor.

Foto: Torstein Bøe / NPK

– Vold og trusler i fengsler er ikke akseptabelt. Vi prioriterer arbeidet for å få dette ned. Jeg vil understreke at sikkerheten til ansatte og innsatte alltid skal prioriteres, og at dette er noe vi tar på største alvor, sier Amundsen.

Han mener kuttene fører med seg liten endring i antall ansatte som jobber direkte med innsatte.

– Den samlede ressurssituasjonen i kriminalomsorgen vil bli kartlagt gjennom en analyse av driftssituasjonen som departementet har igangsatt. Utredningen, som også vil inkludere regioner og direktorat, forventes å foreligge i januar.

Amundsen legger til at han ikke kan svare på spørsmål om enkeltforhold for Stavanger fengsel.