Mener oljebransjen velger billig, utenlandsk arbeidskraft

Deler av gigantprosjektet Johan Sverdrup i Nordsjøen blir bygget ved hjelp av billig utenlandsk arbeidskraft på bekostning av arbeidsledige nordmenn, mener Fellesforbundet.

Plattformdekket til Johan Sverdrup-plattformen ankommer verftet

Leverandørselskapet Aibel bruker en del innleid, utenlandsk arbeidskraft i byggingen av blant annet boreplattform til Johan Sverdrup. Her fra da plattformdekket ankom verftet i Haugesund i september.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Onsdag gikk 10.000 fagorganiserte ut i politisk streik for å kreve forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen rundt Oslofjorden.

Men det er ikke bare i byggebransjen at bemanningsbyråer er utbredt, ifølge Morten Larsen, leder i Fellesforbundet Sørvest.

Også oljebransjen velger billig, utenlandsk arbeidskraft, mener han.

– Bruk av bemanningsbyråer er en kjempeutfordring i store prosjekter som Johan Sverdrup som bygges av Statoil. Der henter de mange tusen fra Øst-Europa, som er ansatt i bemanningsbyråer, i stedet for å hente folk i Nav sin arbeidsledighetskø, sier Larsen.

51.000 årsverk

Johan Sverdrup er det største norske oljefunnet i nyere tid. Statoil regner med at 51.000 årsverk vil være i sving i den første fasen av utbyggingen.

Morten Larsen

Morten Larsen, leder i Fellesforbundet Sørvest.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I oktober var 8356 personer helt ledige i Rogaland, noe som utgjør 3,3 prosent, ifølge statistikk fra Nav. Dette er høyest i landet. Ingeniører og teknikere utgjør en stor andel av de ledige.

– Det er viktig for oss å bidra til å få et skikkelig seriøst arbeidsliv i Norge, og til at folk blir fast ansatt, men vi ser at flere og flere bedrifter erstatter faste ansatte med billig, utenlandsk arbeidskraft via bemanningsbyråer, sier Larsen.

Får ikke fatt i nordmenn

TMTK er et bemanningsbyrå som blir brukt i Sverdrup-utbyggingen. Det litauiske selskapet baserer seg på innleie av folk fra Romania.

NRK har vært i kontakt med en person i selskapet som ikke ønsker å bli sitert med navn på grunn av det høye konfliktnivået med fagbevegelsen.

Demonstrasjon utenfor Stortinget

Demonstrasjon utenfor Stortinget onsdag mot bruk av bemanningsbyråer.

Foto: Truls Antonsen / NRK

Vedkommende påpeker at TMTK har prøvd å rekruttere nordmenn til jobber i Nordsjøen, men at de ikke klarer å få på plass kvalifisert norsk arbeidskraft på så kort varsel. Det går rett og slett raskere å fly folk inn fra Romania.

– Ekstreme svingninger

TMTK er ett av flere bemanningsbyråer som blir brukt av leverandørselskapet Aibel, som i 2015 fikk en kontrakt på bygging av en av plattformene på Johan Sverdrup-feltet.

Konserndirektør Bjørn Tollefsen opplyser at av de 1200–1400 som for øyeblikket jobber på verftet i Haugesund, er 380 fra bemanningsbyråer. Blant dem er 180 fra Øst-Europa, ansatt blant annet gjennom TMTK.

– Det er ekstreme svingninger i olje og gass-bransjen. Vi kan ikke ansatte folk som vi ikke har arbeid til mellom prosjektene. Vi har en egen arbeidsstokk i bunn, og så bemanner vi opp på toppene, sier han.

– Ekstremt flinke

Tollefsen understreker at de innleide er underlagt norske lover og regler, og at innleie behovene og avtaler er drøftet med de tillitsvalgte, som også er med når verifikasjoner av innleiefirmaene gjennomføres. Også konserndirektøren påpeker at det er vanskelig å få tak i norsk arbeidskraft.

– Hadde vi fått tak i flere folk lokalt, hadde vi brukt dem. Men vi trenger fagfolk, og dem er det ikke så mange av. I Polen og Romania finnes det mange ekstremt flinke sveisere, sier Tollefsen.

Pressetalsmann i Statoil, Eskil Eriksen, påpeker til NRK at selskapet gjennom leverandørerklæringen stiller høye krav til leverandørselskapene på blant annet arbeidsforhold, HMS på arbeidsplassen og menneskerettigheter.