Vil etablere felles parkeringsanlegg på Forus

Forus Næringspark og kommunene mener bedre kollektivtilbud gjør det mulig å endre parkeringsbestemmelsene i området.

Bomringen på Forus

Forus Næringspark går sammen med Sandnes, Sola og Stavanger inn for å bygge felles parkeringsanlegg for bedriftene på Forus og Lura.

Foto: Bjørn Grimen / NRK

Forus Næringspark går sammen med Sandnes, Sola og Stavanger inn for å bygge felles parkeringsanlegg for bedriftene på Forus og Lura. Det er klart etter en høringsrunde om nye parkeringsbestemmelser.

Bedriftene kan kjøpe seg fri fra parkering på egen eiendom, og i stedet sette pengene inn i et felles parkeringsanlegg.

Les også: Frykter fraflytting fra Forus

Transportplanlegger i Stavanger kommune, Siri Jacobsen, sier at denne ordningen åpner opp for en mer bymessig utbygging av Forus og Lura.

– Veldig mange parkeringsplasser er ikke i bruk store deler av døgnet

- Frikjøp er en ordning der du kan slippe å etablere parkering på egen eiendom, men betaler en sum per parkeringsplass hvor pengene blir brukt til å etablere felles parkeringsanlegg, sier transportplanlegger i Stavanger kommune, Siri Jacobsen.

Les også: – Politikerne struper Forus med parkeringsrestriksjoner og flere bomstasjoner

Les også: Mindre parkering på Forus og Lura

Hun peker på at det er veldig mange parkeringsplasser på eiendommer i området som ikke er i bruk store deler av døgnet.

Kollektivbru på Forus

Den nye kollektivbroen på Forus er en av elementene i det forbedrede kollektivtilbudet i området.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Med fellesanlegg vil flere kunne bruke de samme parkeringsressursene. Dette vil være gunstig for bedrifter som har varierende parkeringsbehov til ulike tider på døgnet, i kortere eller lengre perioder, sier Jacobsen.

– Betydelig bedring i kollektivtilbudet

Bakgrunnen for forslaget om nye parkeringsbestemmelser er det Stavanger kommune mener er en betydelig bedring i kollektivtilbudet på Forus.

Kollektivtransporten har videreutviklet tilbudet med direktebusser fra bydelene til næringsområdet. Frekvensen på rutetilbudet har økt og det er etablert egne kollektivfelt for bussene gjennom Forusområdet.

Les også: Her kan ansatte måtte betale for å parkere

– Alle kan ikke kjøre bil til Forus da dette vil gi fremkommelighetsproblemer for alle. Vi klarer ikke å løse all transport til Forus og Lura med bil, sier transportplanlegger i Stavanger kommune, Siri Jacobsen.

Saken skal til politisk behandling i kommunalstyret for byutvikling (KBU)
15. mai.