Mislykket leting etter olje med kommunale penger

Leteselskapet Noreco har ikke funnet olje siden 2010. Det kommunale kraftselskapet Lyse har tapt nær 200 millioner som en av selskapets største aksjonærer.

West Alpha

Boreriggen West Alpha ble brukt forrige gang Noreco fant olje, i september 2010.

Foto: Ptil

Siden september 2010, har Norwegian Energy company, Noreco deltatt i letingen i 15 brønner i Norge, Danmark og England. Ti av dem er klassifisert som tørre og i de fem resterende har det vært for lite olje til at det er lønnsomt å utvinne det.

Det har betydd skuffende resultater og en nedjustering av selskapets børsverdi, melder offshore.no.

Det kommunale kraftselskapet Lyse Energi AS er en av Norecos største aksjonærer. Lyse eier i overkant av 7,79 prosent av Noreco, og Lyses eiere er Stavanger, Sandnes og flere rogalandskommuner. Dermed har kommunene tapt betydelige beløp på letingen etter olje som ikke har gitt resultater.

– Vi har brukt rundt 300 millioner kroner på aksjekjøp i Noreco, og vår post er per i dag verdt mellom 100 og 150 millioner kroner. Vi var ikke fornøyde med den utviklingen, og derfor ble det i fjor tatt betydelige grep sammen med de andre store eierne, med blant annet utskiftninger i styret og ledelsen samt spissing av strategi, sier konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard til Offshore.no.

I går la Noreco fram et nettoresultat på minus 592 millioner kroner for 2012.

– Vår satsing i Noreco er en forholdsvis liten, men til tider viktig del av investeringene innen gass i Lyse-konsernet. Og vi er betydelig mer eksponert for gassmarkedet enn gjennom denne investeringen. Om man skal bruke offentlige midler til å lete etter olje og gass, er en del av en større debatt. Da blir det for enkelt å gjøre det til et spørsmål om Lyse skal investere i Noreco eller ei, sier Nygaard.