Hver sjette elev er overvektig

Skolefolk mener at ansvaret ligger hos foreldrene.

Hjertefare for fete barn

Hyppigheten av overvekt øker nedover i årskullene. Jo yngre barna er, jo flere er overvektige. En av fem åtteåringer sliter med overvekt og fedme.

Foto: Istockphoto

Hver sjette Stavanger-elev er overvektig. Det viser tall fra skolehelsetjenesten i Stavanger.

3000 elever på tredje og åttende klassetrinn ble forrige skoleår målt og veid, og disse tallene har NRK nå fått tilgang til.

I tredje klasse blir om lag 16 prosent karakterisert som overvektige, mens tallet er én prosent lavere i åttende klasse.

Les også: Flere undervektige enn overvektige barn ved vestkant-skoler

Les også: Flere undervektige enn overvektige barn ved vestkant-skoler

– Bekymringsfullt, mener hovedtillitsvalgt for helsesøstrene i Stavanger, Dagny Øysæd

– Når vi blir overvektige går det ut over helsen vår, både den fysiske og den psykiske helsen. Helsemessig er det ikke bra for unger å være overvektige. Det er det viktig at vi får gjort noe med, sier Øysæd.

Overvektig barn

Hver sjette Stavanger-elev er overvektig. Det viser tall fra skolehelsetjenesten i Stavanger.

Foto: www.colourbox.com

– Hovedansvaret er hos foreldrene

Tallene fra Stavanger er identiske med tallene på landsbasis som sier at norske barn blir stadig tyngre.

Hyppigheten av overvekt øker nedover i årskullene. Jo yngre barna er, jo flere er overvektige. En av fem åtteåringer sliter med overvekt og fedme.

Skolen alene kan ikke ha ansvaret for all negativ samfunnsutvikling.

Eli Gundersen, skolesjef i Stavanger

Dette har ikke skolene skylda for, mener Utdanningsforbundet i Stavanger.

–Utdanningsforbundet er tydelige på at hovedansvaret selvsagt er hos foreldrene. Det er det ingen tvil om. Men i dag er elevene er lenge på skolen. De har en lang skoledag, og de er lenge på SFO. Det er klart at det er gode arenaer for å få dette på plass og få gjort noe med det. Det er viktig at kvaliteten og innholdet i skoledagen er bra.

Det sier Merete Handegård Skeie i Utdanningsforbundet i Stavanger.

Eli Gundersen

Skolesjef i Stavanger kommune, Eli Gundersen, mener at skolen skal ta sin del av ansvaret for at ungene sliter med fedmeproblemer.

Foto: Stavanger kommune

– Et holdningsspørsmål

Skolesjef i Stavanger kommune, Eli Gundersen, mener og at skolen skal ta sin del av ansvaret for at ungene sliter med fedmeproblemer.

– Dette er en sak som skolen må få hjelp til hvis en skal få gjort noe med det. Skolen alene kan ikke ha ansvaret for all negativ samfunnsutvikling. Skolen alene kan ikke være samfunnets medisin, sier Gundersen.

Les også: Hver fjerde tredjeklassing er overvektig

Les også: – Større overvektrisiko blant enebarn

Flere har tatt til orde for at skolene må ha mer gymnastikk inn i timeplanen. Arbeiderpartiet har blant annet satt et mål om én gymtime om dagen. Så enkelt er det ikke, ifølge skolesjefen.

– Det har vært stilt krav til at vi bør ha mer fysisk aktivitet i skoletiden. Det er vi selvfølgelig beredt til i Stavanger-skolen og, men hvis mer skal inn i skolen, så må noe ut. Det er fullt, og da er spørsmålet hva som skal ut. Det er et faglig spørsmål, og det er et holdningsspørsmål, et politisk spørsmål, sier skolesjefen.

– Tilbyr samtale og veiledning

Dagny Øysæd i skolehelsetjenesten ønsker tettere oppfølging av elever som blir veid som overvektige. Da mener hun de er nesten avhengig av å få de fem ekstra stillingene som rådmannen har foreslått i budsjettet for neste år.

Les også: Hjertefare for fete barn

– Da har vi sjansen til å gjøre måling og veiing av elever på tredje og åttende trinnet. Da vil vi kunne se hvem av elevene som er overvektige. Så kan vi gi veiledning og råd til elevene. Vi kommer og til å ta kontakt med foreldrene der vi tilbyr samtale og veiledning, sier Øysæd.