NRK Meny
Fra Sjernarøy i Ryfylke
Foto: Trygve Berget