NRK Meny
Normal

Fastleger svarer for sent på telefonen

30 prosent av fastlegekontorene NRK ringte, overholdt ikke to-minutters-regelen for telefonhenvendelser.

Legekontor. Illustrasjonsfoto.

Få fastleger har mulighet til å vite hvor lenge pasienter har ventet på å få svar på telefonen(illustrasjon).

Foto: Camilla Næss / NRK

1. januar 2013 kom det en ny fastlegeforskrift som skulle gi kortere ventetid hos fastlegen .

I følge forskriften skal 80 prosent av alle telefonhendvendelser til fastleger besvares innen to minutter.

Vi ringte til 26 tilfeldige legekontorer i Rogaland, spredt ut over arbeidsdagen, for å se hvor mange som overholdt tiden. Hos 30 % måtte vi vente lenger enn 2 min. Det var vanskeligst å nå igjennom på starten av dagen.

Kontrolleres ikke

Det er ikke gjort noen undersøkelser som viser om forskriften faktisk overholdes.

Kommunesektorens organisasjon(KS) utførte en rapport i 2013 for å se virkninger for kommunene av forskriften. Av de 20 kommunene som var med i undersøkelsen, var det kun to kommuner som hadde kontrollert tilgjengeligheten på legekontorene.

Ivar Halvorsen

Ivar Halvorsen, fastlege i Stavanger og nestleder i allmennlegeforeningen.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Det er ikke så lett å ha kontroll, fordi det må gjøres tekniske målinger av det, sier Ivar Halvorsen, nestleder i allmennlegeforeningen

Til tross for at det presiseres at legekontorene skal ha et system som gjør det mulig å overholde loven, forteller Halvorsen at det er få legesentre som faktisk har utstyr eller telefonløsning som kan måle dette.

Hvordan kan det være mulig å overholde to minutter når de fleste legekontorene ikke kan se hvor lenge folk har ringt?

– Det får en bare en magefølelse på. Vi kan ikke vite det, sier Halvorsen.

Prioriteres ikke for tilsyn

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Jan Fredrik Andresen, direktør i statens helsetilsyn forteller at det er kommunene og fastlegekontorene som selv skal sørge for at de har systemer som gjør at de kan overholde lovkravet.

– Vi legger til grunn at ansvarlige fastleger og kommuner til enhver tid etterlever kravene, sier Andresen.

Helsetilsynet ser ikke behovet for å bruke ressurser til å føre tilsyn på telefonen hos fastleger.

– Når du ser på hele helsetjenesten samlet sett, har vi relativt beskjedne ressurser. Vi bruker våre ressurser ut i fra en risikobasert tenkning, og må føre tilsyn på de områdene hvor risikoen er størst. Derfor har ikke dette temaet blitt prioritert så langt, sier Andresen.

En utfordring for legene

I 2013 gjennomførte Direktoratet for forvaltning og IKT en innbyggerundersøkelse der det kom fram at folk i gjennomsnitt er delvis fornøyd med ventetiden på telefon til fastlegen.

Halvorsen forteller at folk i gjennomsnitt ringer fastlegen sin 7 ganger hvert år, og at det derfor blir vanskelig å besvare telefonen innen tiden.

– Det er det høye telefonantallet som gjør at dette faktisk er et problem. Det er viktig for legekontorene å få ned antallet telefoner. Da greier en å håndtere det på en bedre måte. Derfor arbeider vi mye med å flytte noen av telefonene over på internett og apper, sier Halvorsen.