Fastlege får sparken

Stavanger kommune mener at Sven Henrik Kiserud har "vesentlig misligholdt" fastlegeavtalen. Helsetilsynet frykter saken kan svekke tilliten til fastlegesystemet.

Sven Kiserud

Stavanger kommune har med øyeblikkelig virkning sagt opp fastlegeavtalen med Sven Henrik Kiserud.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Stavanger kommune har med øyeblikkelig virkning sagt opp fastlegeavtalen med Sven Henrik Kiserud.

Sven Henrik Kiserud skulle vært tilbake fra ferie 15.september, men dukket ikke opp i Stavanger. Det viste seg etterhvert at fastlegen, med over 1200 pasienter, befant seg i Argentina.

LES: Fastlege er forsvunnet

Helsesjefen i Stavanger fikk ikke tak i Kiserud den første tiden etter ferievslutningen og han dukket ikke opp i Stavanger før nærmere to uker etter at han skulle vært tilbake fra ferie.

LES: - Kommer neppe tilbake

–Første gang i Norge

Helsesjef Egil Bjørløw sier at for å kunne si opp fastlegeavtalen kreves vesentlig mislighold av avtalen.

Helsesjefen ønsker ikke å gå i detalj inn på årsaken til at kommunen har sagt opp Kiserud.

–Det innebærer jo at når vi har sagt opp fastlegeavtalen med øyeblikkelig virkning så betyr det at vi anser at det er slik "vesentlig mislighold" av fastlegeavtalen hans, sier Bjørløw til NRK.

LES: Fastlege har ingen pasienter lenger

LES: Forsvunnen fastlege tilbake

LES:Usikker framtid for fastlege

Det som nå skjer i forhold til fastlegen i Stavanger er svært spesielt.

–Jeg har har aldri hørt om at man har sagt opp fastlegeavtaler noe sted i Norge. Jeg tror ikke det har skjedd i Stavanger kommunes historie. Jeg har ikke vært i nærheten av å vurdere dette tidligere i min karriere og jeg har vært her i fem år, sier Bjørløw.

- Svekker tilliten til fastlegesystemet

Assisterende helsedirektør Geir Sverre Braut sier at han ikke tidligere har hørt om fastleger har fått sparken på denne måten. Braut vil ikke forskuttere hva helsetilsynet kommer til å konkludere med. Han mener imidlertid at dette er en spesiell sak.

–Jeg har ikke vært borte i tidligere at en fastlege ikke dukker opp i forhold til de avtalene han har. Slike ting som dette er ganske alvorlig for tilliten til fastlegesystemet. Den avtalen som en fastlege har med kommunen er ikke bare en avtale med kommunen. Det er også en avtale om forutsigbarhet i forhold til sine pasienter. Mange av dem som en fastlege har på sin liste er pasienter som har ganske store behov både for forutsigbarhet og akutt hjelp i gitte situasjoner, sier den assisterende helsedirektøren til NRK.

Braut mener at når den faste legen blir borte er det mange som opplever det som tungt og trist og veldig vanskelig for helsen deres sin syld.

–Pasientene tatt vare på

Oppsigelsen innebærer at Kiseruds fastlegeliste med over 1200 pasienter må lyses ut og tildeles andre.

–Det medfører også at vi må midlertidig ta vare på pasientene hans slik vi har begynt å gjøre. Vi ønsker å gå i en dialog med legene i byen og se hva vi kan få til av ordninger, sier helsesjefen.

Bjørløw sier at Kiseruds pasienter å langt har vært godt ivaretatt ved at de har blitt fordelt på 17 andre fastleger i Stavanger.