Fastlåst om hijab-forbud etter møte mellom Blidensol sykehjem og kommunen

Det er fremdeles steile fronter etter at Stavanger kommune møtte styret ved Blidensol sykehjem fredag.

Blidensol sykehjem

Situasjonen er fremdeles fastlåst etter møte mellom Stavanger kommune og driftsstyret ved Blidensol sykehjem i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det har vært debatt rundt det privatdrevne sykehjemmet Blidensol denne høsten, etter at det ble kjent at de nekter de ansatte å bruke hijab på jobb.

I november kalte Stavanger kommune driftsstyret ved sykehjemmet inn til et møte, men de takket nei fordi de hadde det for travelt.

Kommunen måtte i stedet møte opp på sykehjemmets styremøte, fredag.

– Det var ingen åpenhet for å se på dette. Det synes vi er synd, sier levekårsdirektør i Stavanger kommune, Per Haarr.

Under møtet forklarte kommunen seg i en halvtime, men situasjonen er fremdeles fastlåst og det er ikke aktuelt for styret å snu i saken.

– Min oppfatning er at flertallet i styret står hardt på vedtaket om at det er hijab-forbud i uniformsreglementet, sier Haarr.

Avventer tilredning

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil, etter klage fra ansatte, komme med sin innstilling til hvorvidt forbudet er lovstridig eller ikke.

Tilredningen er ventet å være klar i løpet av neste uke. Inntil da vil kommunen avvente en reaksjon.

– Den tilbakemeldingen blir avgjørende for kommunens videre arbeid med denne problemstillingen. Vi kan ikke ha leie- og driftsavtale med et sykehjem som leverer tjenester på våre vegne, dersom de driver i strid med lovverket. Vi venter at de innretter seg dersom det viser seg å være i strid med lovverket, sier Haarr.

Grundig behandlet

NRK har snakket med Kirsten Smedvig, nestleder i driftsstyret ved Blidensol sykehjem.

Hun forklarer at styret har behandlet vedtaket grundig og hevder det ikke er aktuelt å gjøre noe nytt.

De vil avvente tilredningen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Styret ville ikke svare på om de frykter å miste driftsavtalen med kommunen.