Fartskontroll ved Karmøytunnelen

Ni sjåfører ble ilagt forenklet forelegg under en fartskontroll på Fosen ved Karmøytunnelen. Den høyeste målte hastigheten var 84 km/t i 60-sonen.