Fare for streik på flyteriggene

Ved midnatt gikk fristen ut i meklinga mellom oljearbeidere organisert i Safe og YS, og Rederiforbundet. Dersom partene ikke blir enige, blir 1000 ansatte på flyterigger tatt ut i streik. Dette vil føre til stans i flere boreoperasjoner.