FARE FOR STORSTREIK I STATEN:

Politiet, Nav, skatteetaten, Tollvesenet og landets universiteter og høyskoler er blant virksomhetene som kan bli lammet av streik. Tre av fire hovedsammenslutninger brøt forhandlingene med staten natt til søndag. Meklingen starter onsdag.