Arbeidsgiverne gir fagforeningen skylda for lønnsnemnd

– Industri Energi styrte mot lønnsnemnd, mener direktøren i Norsk Industri. Fagforeningen mener arbeidsgiverne har opptrådt uverdig.

Leif Sande

Fagforeningen Industri Energi, og lederen Leif Sande, får av arbeidsgiverne skylden for lønnsnemnden i vaskeristreiken.

Foto: NRK

– Leif Sande og Industri Energi tok ut 11 vaskerier med 190 ansatte, av en medlemsmasse i bransjen på totalt 1400 fagorganiserte. Streiken førte etter bare få dager til store driftsforstyrrelser for flere større sykehus. Det forteller at Sande og Industri Energi visste hva de gjorde og forstod hva konsekvensene ville bli.

Les også: – Me har ei løn som ikkje er til å leva av

Les også: Streik kan føre til fare for liv og helse på SUS

Det sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri etter regjeringens vedtak om tvungen lønnsnemnd i vaskeristreiken. Pressemeldingen fra arbeidsgiverorganisasjonen har overskriften: - «Leif Sande styrte mot lønnsnemnd»

Leif Sande, Stein Lier-Hansen

Temperaturen mellom leder i Industri Energi Leif Sande (tvil venstre) og administrende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri har vært uvanlig høy under vaskeristreiken. Her vifter Leif Sande med arbeidsmiljøloven under en TV-sending på NRK Rogaland.

Foto: NRK

Uvanlig høy temperatur

Det har vært uvanlig høy temperatur mellom partene i denne streiken. Tirsdag politianmeldte fagforeningen Industri Energi både Norsk Industri og ledelsen ved renserier i Sandnes og Levanger .

Lederen i Industri Energi Leif Sande mente at arbeidsgiverne brøt straffelovens bestemmelse om plikt til å unngå fare for liv og helse. Årsaken var at Norsk Industri varslet at de ikke ville gi dispensasjon til vask av tøy til ansatte ved blant annet Stavanger Universitetssykehus.

Les også: Her kjem lasta som skal hindra tøy-krise på sjukehuset

Fagforeningslederen mener at lønnsnemnden derimot understreker alvoret som lå bak denne politianmeldelsen.

– De har systematisk, tariffstridig og gjennom ulovlig lockout hindret våre medlemmer i å møte på jobb for å avverge fare for liv og helse for pasienter ved sykehusene i Rogaland og i Trøndelag. Å bruke menneskers liv og helse som et virkemiddel for å stanse en lovlig arbeidskonflikt er uverdig, sier Sande.

– Tragisk og uverdig

Ledelsen i Industri Energi sier at de allerede i helgen innvilget dispensasjonssøknad til Berendsen Tekstilvaskeri AS i Sandnes, som leverer vask til Stavanger Universitetssykehus, og at Industri Energi etter protester fra Norsk Industri allerede meklingsnatten trakk tilbake streikevarselet ved Nor Tekstil i Levanger, som leverer vask til sykehusene i Nord-Trøndelag.

Klær til Stavanger Universitetssjukehus

Arbeidstøy fra Helse Bergen har under streiken berget driften ved Stavanger Universitetssykehus.

Foto: Ole Andreas Bø

– Det er tragisk og uverdig at en kvinnedominert yrkesgruppe, og av de lavest lønnede yrkesgruppene i LO-NHO området, ikke skal få muligheten til å gjennomføre en lovlig arbeidskamp i Norge anno 2014.

Det sier Terje Valskår som er nestleder i Industri Energi.

Arbeidsgiverne i Norsk Industri forventer at arbeidet gjenopptas i de berørte bedrifter så snart det er praktisk mulig.

– Streik er alvor, streik har konsekvenser. Den som går til et slikt skritt, må ansvarliggjøres i forhold til konsekvensene. I vårt forhandlingsutvalg var det følgelig aldri tvil om hva vi skulle mene, sier Stein Lier-Hansen.