NRK Meny
Normal

– Rådmannen har gjort en formidabel jobb

Millioner skal spares, årsverk kuttes, kulturtilbudet får svi, men rådmannen skrytes opp i skyene.

Bystyret i Haugesund

Til tross for store kutt, hadde ikke politikerne annet enn lovord å si om rådmannen etter møtet i bystyret i kveld.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Dette var noen av inntrykkene etter kveldens bystyremøte i Haugesund. I rådhuset møttes politikerne for å diskutere hvordan kommunen skulle klare å spare 66 millioner kroner, så skånsomt som mulig.

Nettopp skånsomt er et stikkord. De fleste rådmenn får neppe skryt for å kutte 66 millioner kroner.

– Jeg måtte opp på talerstolen etterpå for å takke politikerne. Det er ikke alle rådmenn som får mest ros, sier fungerende rådmann Stål A. Alfredsen.

Rådmannens ledergruppe med assisterende rådmann Stål A. Alfredsen til venstre

Rådmannens ledergruppe med assisterende rådmann Stål A. Alfredsen til venstre.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Økonomisk uføre

Haugesund kommune befinner seg i en økonomisk krise. Kommunen har et samlet underskudd på over 100 millioner kroner.

Selv har rådmannen sagt at Haugesund kommune ikke har balanse mellom inntekter og utgifter. Nå skal kommunen ta tak.

– Vi samlet oss her i dag for å komme fram til en mest mulig rettferdig løsning. Tallet på årsverk, samt unødig pengebruk må ned. Når underskuddet er på over 100 millioner må det ganske kraftige tak til, sier rådmannen.

Totalt skal det spares 66 millioner kroner. 30 millioner spares ved å fjerne 63 årsverk, mens 36 millioner kroner skal spares på andre typer kostnadskutt.

Før dagens møte var det varslet et kutt i antall lærlingestillinger. Dette blir det nå ingenting av.

Ellers klubbet bystyret gjennom nesten alle punktene på innsparingsplanen til Dahle.

Sven Olsen

Varaordfører Sven Olsen skryter av rådmannen.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– På kort tid har rådmannen gjort en formidabel jobb. Vi er imponert over hvor mange sparetiltak han har klart å finne. Så det er på sin plass å gi rådmannen og hele staben hans ros for denne jobben, sier varaordfører i kommunen, Sven Olsen (Frp).

Han er ikke den eneste som skryter.

– Det er imponerende at rådmannen har klart å komme med en så omfattende kuttliste på så kort tid. Han er også svært målrettet i kuttene sine. Det betyr at en del viktige tjenester som skole og omsorg er relativt skjermet for kuttene. Dessverre må andre områder som ikke er lovpålagte, tåle større kutt, sier gruppeleder i Høyre, Jarle Utne-Reitan.

Nå starter jobben

Alle politikerne er innforstått med at det vil bli trangere tider framover. Sparepakken ble solid, men jobben er absolutt ikke over.

– Nå skal vi gå i dialog med tillitsvalgte i kommunen. Vi må finne ut hvilke stillinger som skal gå, og hvordan vi kan gjøre dette på en ordentlig og ryddig måte, sier Alfredsen.

Selv mener rådmannen at det er kulturtilbudet som har blitt hardest rammet av kuttene.

Hvordan er det å være rådmann i Haugesund?

– Jeg var på kurs i en nabokommune en gang. Da fikk jeg beskjed om at det viktigste du må passe på som rådmann er å gå med overskudd. Går du med underskudd så blir det mye arbeid. Jeg kan slutte meg til den konklusjonen, sier Alfredsen.