Får skryt for å høre på innbyggerne

I Eigersund kommune blir innbyggerne tatt på alvor. Hele 70 prosent av forslagene fra folk flest til kommuneplanen er blitt til virkelighet. Slik vil fylkesmannen ha det i flere kommuner.

Havnepromenaden i Egersund

Plansjef Dag Kjetil Tonheim foran sjøhusrekka der havnepromenaden skal gå. Den er et resultat at de i Eigersund lytter til innbyggerne når de utvikler kommunen.

Foto: Øystein Ellingsen

– Hvis vi kan si ja, så skal vi si ja, såfremt det ikke er direkte hindringer i lovverket, sier plansjef i Eigersund kommune, Dag Kjetil Tonheim.

Han står foran det som skal bli Egersunds nye havnepromenade, på utsiden av den verneverdige sjøhusbebyggelsen. Den blir til etter initiativ fra byens innbyggere.

– For innbyggernes skyld

Filosofien om å si ja, når ja er mulig, har kommunen fulgt ved de tre siste revisjonene av kommuneplanen. Det har ført til at 70 prosent av forslagene fra innbyggerne er innfridd.

– Praksis er at vi går systematisk gjennom forslagene, og de aller, aller fleste av innspillene går gjennom hos oss, Det er jo strengt tatt for kommunens innbyggere vi gjør dette, for at kommunen skal bli en best mulig plass både å bo, drive næring og leve i, sier Tonheim.

Krever innsats

Et av forslagene er altså havnepromenaden, og det var byentusiast Johan Aakre som fremma forslaget.

Artikkelen fortsetter under bildet

Johan Aakre

Johan Aakre tok initiativet til havnepromenaden.

Foto: Øystein Ellingsen

– Det var jo et gammelt ønske. Det var liksom slik at «noen» skulle gjort noe med det. og så fikk jeg kallet til å være han der« noen», sier Aakre.

Han sier at forslaget ble godt mottatt lokalt, men at alt likevel ikke var bare enkelt.

– Det har jo krevd en del krefter undervegs, når det skulle opp gjennom systemet. Men det var folk som så at dette var vern gjennom bruk. Det var i hvert fall mye nok velvilje, men selvfølgelig noe annet å få finansiert det, sier han.

Skryt fra fylkesmannen

I år feirer det norske demokratiet 200 årsjubileum. Ikke alle kommuner er like flinke til å følge bygningslovens paragraf fem, der det står at innbyggerne skal ha anledning til å komme med innspill til kommuneplaner.

Magnhild Meltveit Kleppa

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa skryter av Eigersund.

Foto: Foto Øystein Ellingsen

Tallene fra Eigersund blir lagt merke til hos fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.

– De viser jo at folk blir tatt på alvor, og det er veldig bra, sier hun.

Kleppa mener erfaringen fra Eigersund viser at kommunen ikke driver et spill, men legger planene ut på en reell høring.

– Det forteller folk i andre kommuner at det er viktig å engasjere seg, sier Kleppa.

– Det er inspirerende det, sier plansjef Tonheim om skrytet fra fylkesmannen.

– Men kanskje det viktigste for oss er jo at vi har en god dialog med det politikerne lokalt, slik at vi får til en god utvikling, og at flest mulig får gjennom sine innspill, legger han til.

Ny invitasjon

Snart går fristen for innspill til samfunnsdelen av den nye kommuneplanen i Eigersund ut, i denne omgang. Om folk bryr seg om invitasjonen til å komme med innspill, vil vise seg.

Johan Aakre sier det var verdt slitet å kjempe for havnepromenade, men at flere burde komme med innspill som allmennheten kan nyte godt av. At en del kanskje kvier seg, forstår han.

– Det har nok noe med at det kreves enormt mye innsats og stayerevne for å få ting gjennom helt til slutt, sier Aakre.