Får passene tilbake

Både kapteinen og inspektøren ombord på lasteskipet «Harrier» får passene tilbake. Det er Gulating lagmannsrett som har forkastet anken fra påtalemyndigheten etter at Bergen tingrett bestemte at de to skulle få passene sine. Likevel kan ikke kapteinen forlate skipet fordi han har fått pålegg om å være på båten.