NRK Meny

FÅR NY BRO:

Jernbaneverket har nå godkjent den nye gang- og sykkelbroa over jernbanesporet i Egersund. Dagens bro er hovedfartsåren til Egersund via fylkesvei 44, her er fortauene bare 60 centimeter brede. Nå kommer det altså en egen for syklende og gående, som skal gå parallelt med veibrua. Den skal stå ferdig i juni neste år, og prisen er på nær 15 millioner kroner, skriver Dalane Tidende.