Får millioner av privat stiftelse

Stavanger kommune mottar millioner av kroner fra en privat stiftelse hvor ordfører Leif Johan Sevland er styremedlem.

Ifølge Sevland sitter han i stiftelsen som privatperson.

Den siste gaven fra stiftelsen ble presentert for snart tre uker siden. Da ble det kommunale minnesmerket over Arne Rettedal avduket utenfor rådhuset i Stavanger.  

Arne Rettedalmonument
Foto: Ståle Frafjord / NRK

Prisen for monumentet er 1,2 millioner kroner og er i sin helhet finansiert gjennom en gave fra Inge Steenslands stiftelse.

Det ble aldri sendt noen søknad fra kommunen til stiftelsen om penger til monumentet. Finanseringen ble bekreftet over telefon. Ordfører Leif Johan Sevland ringte selv til styreformann i stiftelsen, Inge Steensland, og fikk løftet om pengene. Det bekrefter ordføreren overfor NRK Rogaland.  

Millioner til konserthus

Inge Steenslands stiftelse har de siste årene gitt flere pengegaver til Stavanger kommune eller prosjekter kommunen er involvert i. I følge stiftelsespapirene gir stiftelsen penger til sosiale og humanitære formål.

I fjor delte stiftelsen ut 5 millioner kroner. Det nye konserthuset i Stavanger fikk alene 2 millioner kroner av stiftelsen.

Også Universitetet i Stavanger har nytt godt av pengegaver fra Inge Steenslands stiftelse. Det samme har en lang rekke institusjoner, konferanser, festivaler og prosjekter tilknyttet Stavanger kommune, i tillegg flere veldedige og humanitære organisasjoner. 

 

Monument

Stavanger kommune har i lang tid arbeidet for å få reist et monument over byens tidligere ordfører, Arne Rettedal. I følge saksfremlegget for kommunalutvalget – datert 12. oktober 2004 – var det ordfører Leif Johan Sevland selv som tok initiativ til å reise momumentet året før.

Ifølge leder for Fondsstyret for kunstnerisk utsmykking i Stavanger, Siri Skaar (H), ble det opprinnelig fremmet en kommunal utsmykkings-sak som ble gjennomført i henhold til gjeldende retningslinjer. Det var også planer om å nedsette en innsamlingskomite for å finansiere minnesmerket, en komite ordføreren selv tilbød seg å lede.

Men det ble aldri nødvendig fordi Inge Stenslands stiftelse tilbød seg å betale, opplyser Skaar.

Telefon

I forbindelse med avdukingen av monumentet 9. november la Stavanger kommune selv ut en sak på kommunens nettsted der det står at Inge Steensland har finansiert monumentet.

I dag sier Sevland til NRK Rogaland at han tok en telefon til styreleder Inge Steensland og fikk løfte om pengene til monumentet.

- Jeg har ikke vært med i stiftelseststyret under behandlingen av denne saken. Det ville vært unaturlig. Men jeg rettet en henvendelse til Steensland og fikk som svar at dette var noe han hadde lyst til å være med på å betale, sier Sevland.

I følge ordføreren var det en god nyhet som alle på rådhuset tok godt i mot.

- Når noen sier at de ønsker å betale pleier ikke en søknad å være nødvendig, sier Sevland.

Store verdier

Inge Steenslands stftelse forvaltet i 2005 verdier i form av aksjer til en markedspris på om lag 100 millioner kroner. Det viser årsregnskapet for stiftelsen.

I 2005 gikk en svært stor del av en samlet gavesum på over 5 millioner kroner til Stavanger:

Blant dem som mottok penger var det nye konserthuset i Stavanger som fikk 2 millioner kroner. 

- Når det gjelder gaver som er behandlet av styret og som dreier som om gaver til Stavanger Kommune eller prosjekt som kommunen er engasjert i er det normalt ikke noen politisk behandling i Stavanger Kommune av disse. Dersom kommunen hadde mottatt gave som krevde en politisk behandling ville jeg selvsagt fratrådt som innhabil i Stavanger Kommune. Jeg har ikke erklært meg innhabil i stiftelsens styre, men har ikke deltatt i stiftelsens behandlingen av Rettedal-monumentet, sier Sevland.

Fra Stavanger

Inge Steenslands stiftelsen har ingen ansatte og det er styret som bestemmer hvem som skal få pengegavene. I styret sitter det seks personer. Styret ble utvidet med en person fra 2004 da ordfører Leif Johan Sevland gikk inn som styremedlem i stiftelsen. Både Jan Johnsen og Arne Rettedal har tidligere sittet i styret for stiftelsen, i følge Sevland.

Inge Steensland er opprinnelig fra Stavanger, men har mesteparten av sitt liv bodd i Oslo. Han er 82 år, god for flere hundre millioner kroner, krigshelt og eier en rekke selskap sammen med familen.

Langtidskontrakt

 

Ny Olavskleiv 6
Foto: Ståle Frafjord / NRK

 

 Steensland driver også foretningsvirksomhet i Stavanger, blant annet sammen med et av de andre styremedlemmene i stiftelsen, John Hatleskog.  De er blant annet hovedaksjonærer i selskapet Olavskleivå DA, et eiendomselskap som eier og leier ut det som i dag heter Nye Olavskleiv 6. Bygget – som har et bebygget areal på til sammen 5345 kvadratmeter - leies i sin helhet ut til Stavanger kommune.