Får ikke støtte til rusbehandling

Rusinstitusjonen Fjordhagen er blant de beste i klassen på rusbehandling, men behandlingsplasser står ledige fordi institusjonen ikke tilfredsstiller krav fra myndighetene.

Rusinstitusjonen Fjordhagen er blant de beste i klassen på rusbehandling, men behandlingsplasser står ledige fordi institusjonen ikke tilfredsstiller ikke krav fra myndighetene.

Til de som trenger det mest, har Trond Skarpsno gitt gratis behandlingsopphold på Fjordhagen. Han etterlyser statlig støtte til driften.

– Rusproblematikk er ikke så vanskelig. Det er ikke vanskelig å bli edru dersom du får den rette behandlingen, sier Trond Skarpsmo.

Melinda fra Gjesdal

Melinda fra Gjesdal har allerede vært på Fjordhagen i en måned. I tre nye måneder skal hun behandles for å bli rusfri.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Han er tørrlagt alkoholiker og narkoman, og bruker hverdagen sin på å hjelpe andre ut av det samme rushelvetet.

På rusinstitusjonen Fjordhagen i Strand finner du verken lege eller psykolog – det er de tidligere narkomane som selv står for behandlingen.

– Jeg trodde at dersom vi klarte å lage resultater, så skulle vi få arbeide. Men slik var det ikke, sier Skarpsmo.

Får ikke støtte

Bente Aa

Bente Aa, kommunikasjonsdirektør i Helse Vest, sier at det er helsemyndighetenes ansvar å sikre at spesialister behandler de rusavhengige.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Han forteller at åtte av ti av dem som har vært innom i minst tre måneder, fortsatt er rusfrie.

Men ifølge helsemyndighetene er ikke behandlingen på Fjordhagen godt nok for at institusjonen kan få statlig støtte til arbeidet. Derfor står flere av behandlingsplassene tomme på institusjonen.

– Når vi skal gjøre avtaler med private aktører innen rusbehandling, krever vi blant annet at det må være lege, psykolog, sosionom og andre med i teamet som driver behandling. En av våre oppgaver er å sikre at det er spesialister der, sier Bente Aa, kommunikasjonsdirektør i Helse Vest.

Et verdig liv

For rusavhengige Melinda fra Gjesdal har behandlingsoppholdet på Fjordhagen gitt trygghet og inspirasjon til å ta fatt på et bedre liv når oppholdet er over. Hun lærer mye av de tidligere rusavhengige som behandler henne og de andre elleve på institusjonen.

– Fagfolk snakker om hva de har lært, mens likemenn snakker om erfaringer, sier hun.

Hun blir på institusjonen i hvert fall tre måneder fremover, og ønsker seg jobb, et stabilt familieliv og etter hvert også en utdanning når hverdagen er tilbake. Oppholdet får hun gratis av Skarpsno - ikke staten.

– Det er rett og slett kjipt at vi ikke får det dekket, i hvert fall når det er ledige plasser. Jeg føler at jeg har like mye rett til å få et verdig liv som alle andre, sier hun.

Gir gratis behandling

Olaug Bollestad

KrFs Olaug Bollestad vil gjøre det enklere for private aktører å langtidsbehandle rusavhengige.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Nettopp dette regelverket vil Kristelig Folkeparti (KrF) endre, slik at Fjordhagen og andre private aktører kan gi langtidsbehandling av rusavhengige.

– KrF jobber mot en ny rusmelding, og vi ønsker at disse aktørene skal være en del av det behandlingstilbudet som gis. Rusmisbrukeren skal få hjelp der han vil reise når han er motivert, sier Olaug Bollestad (KrF), som er medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Mens de venter på politikerne, driver Fjordhagen behandling blant annet ved hjelp av innsamlede midler. Tre av dagens tolv beboere får behandlingen gratis.

– De har kommet til meg og spurt om å få hjelp, for de klarer det ikke selv og har ikke penger. De faller mellom alle stoler, og da kan jeg ikke annet enn å hjelpe dem, sier Skarpsno.