Får ikke selge bolig verdt over 30 millioner

Hvem hadde rett til å eie boligen biskop Erling Pettersen flyttet ut av? Nå har retten kommet frem til en konklusjon.

Bispeboligen i Stavanger

Denne boligen er stridens kjerne

Foto: Arild Eskeland / NRK

Stridens kjerne har vært et testamentet fra 1943. Den første biskopen som bodde i boligen flyttet inn i 1966.

1. september i 2015 opphørte boplikten for prester i Den norske kirke, og det er bestemt at boligen på Eiganes ikke lenger skal være bispebolig.

BAKGRUNN: Bispeboligen kan ende i retten

Krever tilbakeføring

Etter at biskop Erling Pettersen flyttet ut av boligen i fjor, gikk den vederlagsfritt til Opplysningsvesenets fond (OVF), et statlig styrt fond som skal tilgodese kirkelige formål. Kaptein Reinert Tørresen og hustru Jorines legat mener de har rett på boligen som skal være verdt omlag 30 millioner kroner.

De bygger kravet på testamentet etter Reinert Tørresen fra 1943, hvor det står at boligen skal tilbakeføres til legatet dersom boligen ikke lenger skal brukes som bispebolig.

OVF, som vil selge boligen på det åpne markedet, mener legatets tilbakeføringsrett har falt bort.

Lest denne?: Snart kan du bo i en prestegård

Klart avtalt

Nå har retten kommet frem til at det legatet som har rett.

«Retten kan ikke se at det lå noen forutsetning for eiendomsovergang i Tørresens testamente» står det i den ferske dommen fra Stavanger tingrett.

I dommen kommer det klart frem at det ikke er avtalt at fondet skal overta boligen etter at boligen ikke skal brukes som bispebolig lenger. Dermed må de føre den tilbake til legatet. OVF må også betalte 320.700 kroner i saksomkostninger.