Får ikke minnemynt

2008-arrangørene klager på Norges Banks vedtak.

Stavanger2008
Foto: Siri Bjelland Berven / NRK

Norges Bank vil ikke gi ut minnemynt i forbindelse med Kulturhovedstadsåret Stavanger 2008.

Dette har fått 2008-arrangørene til å skrive klagebrev til Finansdeparmentet.

 

 

- Ikke tilstrekkelig nasjonal betydning

I sitt avslag skriver Norges Bank at de ikke vurderer det slik at Stavanger 2008 har tilstrekkelig nasjonal betydning til å kvalifisere for myntutgivelse.

I denne vurderingen fikk Norges Bank støtte fra Kunsthistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, Norsk Folkemuseum og Riksantivaren.

Dette har falt 2008-arrangørene tungt for brystet.
De skriver følgende i sitt klagebrev til Finansdepartementet:

"Når det gjelder Stavanger2008 og geografisk betydning, må vi ta til etterretning at Norges Bank vurderer begivenheten til ikke å være av tilstrekkelig nasjonal betydning til å kvalifisere for myntutgivelse. 

Vi oppfatter dette å stå i kontrast til den betydning det ansees i Europa å ha for en by (som en av bare to) og et land å få status som ”Kulturhovedstad” gjennom et helt år. 
Hvert år er det mange søkere til denne status. Vår søknad og senere tildeling av denne status har da også medført bevilgning over Kulturdepartementets budsjetter i størrelsesorden MNOK100. "