Finnøy får ikke dekket elbil-tap

Samferdselsdepartementet vil ikke dekke de gratis- passeringene for elbiler i Finnfast. Nå er nesten hver fjerde passering en elbil i den undersjøiske tunnelen.

Gro Skartveit og innkjørselen til Finnfast

Styreleder i bomselskapet Finnfast AS, Gro Skartveit, får ikke dekket bompenger som går tapt fordi elbiler kjører gratis i Finnfast.

Foto: K. Hjertenes/G. Morsund

Samferdselsdepartementet (SD) avslår å erstatte økonomiske tap som bomselskap får fordi elbiler er fritatt for bompenger. Dette går fram av et brev til selskapet Finnfast AS, som har finansiert den undersjøiske tunnelen mellom Finnøy og Rennesøy i Rogaland.

– Skuffende, sier styreleder Gro Skartveit.

* Les også: Ordføreren på elbil-øya krever avklaring

Bompenger til Finnfast

I brevet fra Finnfast AS står det at elbiler stod for 68.000 passeringer i fjor.

Foto: Ståle Frafjord

Urettferdig

Styret i Finnfast mener det er urettferdig at færre og færre bilister deltar i dugnaden med å nedbetale tunnelen, og at inntektstapet vil føre til flere år med innkreving av bompenger.
Når staten har gitt fritak for elbiler, må også staten gi kompensasjon for bomselskapets tap, hevdet styreleder Gro Skartveit, som også er ordfører i Finnøy kommune.
Men dette er ikke Samferdselsdepartementet enig i. Tvert imot gjør departementet oppmerksom på at et bomselskap ikke har noen juridisk rett til å kreve kompensasjon for tapte inntekter som følge av elbilfritaket.

– Styret i Finnfast er skuffet over avslaget, det er urimelig at departementet ikke engang vil vurdere dette. Vi har opplevd en eksplosjon i bruken av elbiler i Finnfast. I 2010 var 0,3 prosent av passeringene elbiler, i januar i år er det 23,4 prosent, sier Skartveit.

* Les også: Tror ikke elbilen stopper veiprosjekter

Vil ha elbiler

– Jeg kritiserer ikke dem som kjører elbil, problemet er at staten gir fritak for avgifter, mens de andre innbyggerne må betale. Dette gjør det nesten umulig å bygge samferdselsprosjekter i distriktene, mener Skartveit.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har ingen penger å hjelpe Finnfast med.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Det er Stortinget som har vedtatt at elbiler skal kjøre gratis, og at bomselskapene skal dekke dette selv. Dersom lokalpolitikere er uenige i dette, må de ta det opp med sine rikspolitikere, sier Solvik Olsen.

Han mener det nå er rett tidspunkt å se på fordelene til elbilistene.

– Nå får vi ta dette opp på politisk hold, og håpe at partiene tar dette videre. Dette vedtaket vil få konsekvenser for mange andre samferdselsprosjekter rundt i landet, sier Skartveit.

Flere nyheter fra Rogaland