Hopp til innhold

Far (82) og sønn (54) dømt til fengsel for ulovlig bygging i strandsonen

Arvet gjengrodd eiendom og bygde i strandsonen uten tillatelse. – Man måtte nærmest ha motorsag for å komme igjennom, sier forsvarer.

Tysvær - 2019
Tysvær - 2017

En 82 år gammel mann og den 54 år gamle sønnen hans er dømt for ulovlige bygge-, grave- og sprengingsarbeider innenfor 100-metersbeltet i Tysvær kommune. Bildet viser endringene som er gjort på eiendommen.

FOTO: Norge i bilder

En 82 år gammel mann og den 54 år gamle sønnen hans er i Haugaland tingrett dømt for ulovlig bygging innenfor 100-metersbeltet i Tysvær kommune.

Ifølge dommen startet far og sønn en omfattende ryddejobb på en eiendom i september 2018. Eiendommen besto av en liten hytte, et uthus, to naust og en kai ved sjøen.

82-åringen hadde arvet eiendommen i 2016. Hele plassen var overgrodd av trær og busker. Stedet bar preg av at det hadde forfalt gjennom flere år.

På kort tid ble det utført blant annet utgraving, grøfting, sprenging i fjell og mudring i sjø på eiendommen. I tillegg ble det bygget vei, kai og molo i strandsonen.

54-åringen driver et lite maskinfirma på fritiden, noe som gjorde at han hadde tilgang på utstyr, kjøretøy og maskiner.

Men verken far eller sønn søkte noen gang om tillatelse til disse arbeidene. Kommunen har altså ikke godkjent det som ble gjort.

Det var Byggeindustrien som omtalte saken først.

Dømt til betinget fengsel

Tysvær kommune fikk vite om arbeidet som ble gjort, og dro på befaring høsten 2018. I oktober anmeldte kommunen saken til politiet.

I utgangspunktet er tiltak i strandsonen forbudt, og krever dispensasjon. I dommen blir det påpekt at sønnen er kjent med forbudet, siden han driver et maskinfirma.

De tiltalte mennene erkjente seg skyldige etter tiltalebeslutningen. Dommen ble avsagt på tirsdag.

82-åringen er dømt til fengsel i 45 dager. Hele straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år. 54-åringen er dømt til fengsel i 45 dager, der 15 dager er betinget med en prøvetid på to år.

Begge er dømt til å tilbakeføre ulovlig utførte tiltak så langt det er praktisk mulig. Tysvær kommune skal kontrollere tilbakeføringen. Arbeidet skal ferdigstilles innen 1. mars 2023.

De skal også betale nesten 37.000 kroner i erstatning til Tysvær kommune.

Retten mener også det straffbare forholdet er miljøkriminalitet, og viser til en lignende dom fra 2019.

Ingen planer om å anke

Aktor mente de to burde dømmes til fengsel i 60 dager, og at erstatningen til kommunen burde være på nærmere 60.000 kroner.

Retten mente derimot at det var en formildende omstendighet at det hadde tatt svært lang tid fra saken ble anmeldt til den havnet i rettssalen. I tillegg tilsto de tiltalte.

Ben Einar Grindhaug

Advokat Ben Einar Grindhaug.

Foto: Eurojuris Haugesund

Advokat Ben Einar Grindhaug forsvarer 82-åringen. Han er glad for at den eldre mannen slipper fengselsstraff, og sier dommen var som forventet.

– Min klient og sønnen hans mente at noe måtte gjøres hvis de skulle klare å redde eiendommen. Men de gjorde litt for mye ut av det. Min klient er enig i at han burde søkt om tillatelse først, sier Grindhaug.

Han kommer ikke til å anke dommen fra tingretten.

– Nei, jeg ser ikke at det er noe å anke på. 82-åringen har erkjent skyld og straffereaksjonen er rett. Dommen blir stående.

Advokat Erik Lea forsvarer den 54 år gamle sønnen. Heller ikke han kommer til å anke.

– Straffen for min klient ble fengsel i 30 dager, og det er greit nok. Vi satset på fullt ut betinget dom på ham også, men det er ikke snakk om å prøve å anke.

Advokat Erik Lea

Advokat Erik Lea.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Lea sier far og sønn handlet i beste hensikt.

– Eiendommen hadde grodd igjen over nesten 40 år. Man måtte nærmest ha motorsag for å komme igjennom til den. Men de burde helt klart stoppet opp og søkt kommunen om lov.