Hopp til innhold

Får 40 mill for kollektivsatsing

Rogaland Fylkeskommune belønnes for kollektivsatsing, men summen hadde økt betraktelig dersom restriktive tiltak for biltrafikk hadde blitt innført.

Kø, Magnhild Meltveit Kleppa

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppe mener Rogaland Fylkeskommune bør innføre restriktive tiltak i forhold til biltrafikken på Nord-Jæren.

Foto: NRK / Scanpix

Pengene kommer fra en belønningsordning som ble innført i 2004 med formål å påvirke de større byene å legge til rette for økt bruk av kollektivtransport. Rogaland fylkeskommune får i år 40 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet.

– De går til informasjonstiltak og annet i forbindelse med et kollektivtilbud som Rogaland fylkeskommune har styrket. Det går også til å legge til rett for sykkeltrafikk, og parkering for sykkel, sier Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til NRK.

Krever restriktive tiltak for biltrafikken

Hun forteller at Rogaland kunne fått en vesentlig større bit av kaken hvis det hadde blitt gjort vedtak om tiltak for å begrense tiltrafikken.

– Vi har beskjed fra Stortinget om å prioritere fireårige avtaler, så det er de byområdene som både styrker kollektivtilbudet, og innfører restriktive tiltak i forhold til biltrafikk som får mest, men Rogaland får også sin del aav midlene for 2011, sier Kleppa.

Samferdselsministeren mener Rogaland bør være fornøyde med at de får penger i denne utdelingen.

– De bør likevel ikke være fornøyde, etter mitt syn, med den utviklingen vi ser på Nord-Jæren. Det er jo behov for å styrke kollektivtilbudet ytterligere og å innføre restriktive tiltak i forhold til bil, sier Kleppa.

Gikk inn for rushtidsavgift

I følge Kleppa er fylket likevel på vei mot å sikre seg en større del av samferdseslpotten for neste år.

– Det siste fylkesutvalget gjorde i september var jo at flertallet, ved Frp, Høyre og KrF stemte for et forslag om å utrede tidsdifferensierte bompenger. Det er et tiltak som har fungert veldig godt i Trondheim, og har gitt dem en økning i antall kollektivt reisende på 20 prosent, sier hun.

Ser til Bergen

Til nå er det kun byområdene rundt Trondheim, Buskerud, Kristiansand og Bergen som har inngått slike fireårige avtaler.

– Bergen får 72 millioner i år, og har 150 millioner i vente til neste år hvis de nå innfører det har foreslått å gjøre vedtak om, sier Kleppa.

– Oppfordringen til Rogaland er stående. Fylket må posisjonere seg alik at de kan inngå en fireårig avtale, men da må de også innføre restriktive tiltak. Så langt har det vært liten vilje til det i Rogaland, men de er flinke i forhold til å styrke kollektivtilbudet, og tilbudet til syklende og gående, sier Kleppa.