Fant våpen og eksplosiver etter at Mattilsynet undersøkte ulovlig dyrehold

FORUS/STAVANGER (NRK): Politiets bombegruppe er på plass på en adresse på Forus i Stavanger, etter funn av eksplosiver og våpen. Politiet skal ha kommet over eksplosivene ved en tilfeldighet.

Politi på plass i Stavanger

EKSPLOSIVER: Mannen i 70-årene ble pågrepet, etter at politiet fant våpen og eksplosiver på adressen.

Foto: Carina Johansen / Carina Johansen

Stavanger Aftenblad, som omtalte saken først, skriver at det er funnet store mengder eksplosiver, våpen og ammunisjon på en adresse på Forus i Stavanger.

En mann er pågprepet og siktet i saken. Han er allerede avhørt, men det er foreløpig ikke tatt stilling til om mannen i 70-årene skal fremstilles for varetekt.

– Jeg har kun snakket kort med min klient, det er ukjent hvordan han stiller seg til siktelsen, sier mannens forsvarer Knut Lerum, til NRK.

Polititelt på Forus i Stavanger

Politiet har satt opp et telt på adressen der mannen i 70-årene ble pågrepet.

Foto: Erlend Frafjord / NRK

Sjekket ulovlig dyrehold

Mannen ble pågrepet fordi politiet var på adressen i forbindelse med en annen etterforskning, opplyser jourhavende justist i Sør-Vest politidistrikt, Erik Engløkk.

– I den anledning ble det oppdaget diverse våpen og ammunisjon. Vi har derfor bedt om bistand fra Forsvaret, for å undersøke dette nærmere. Det ble også funnet eksplosivt materiale, sier Engløkk til NRK.

Juristen opplyser at det eksplosive materialet trolig er «av eldre dato».

– Vi har også vært i kontakt med bombegruppa fra Oslo, så vi får bistand derfra. Eksplosivene er undersøkt, og vil bli destruert i morgen.

Etter det NRK får opplyst skal utgangspunktet for pågripelsen ha vært at Mattilsynet var på adressen med veterinærer for å undersøke bekymringsmeldinger om mannens kattehold.

Mannen i 70-årene var imidlertid ikke samarbeidsvillig, noe som gjorde at politiet ble kontaktet. Da adressen ble gjennomsøkt, fant altså politiet mer enn bare dyr.

– Vi var på adressen i et annet oppdrag, men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på innholdet i det, sier jurist Engløkk til NRK.

Evakuerer beboere fredag

Naboer NRK har snakket med, opplyser at politiet var på den aktuelle adressen tidligere i uka. Politiet på stedet vil ikke uttale seg om saken, men holder vakt utenfor et bolighus.

Funnene er gjort i et bolighus i et veletablert boligfelt, som ligger inntil et friluftsområde. Politiet har sperret av et stort område ved skogen.

I pressemeldingen opplyser politiet også at eksplosivene som er funnet vil bli undersøkt og destruert av bombegruppa fredag.

I den forbindelse vil beboere i nabohus evakueres av sikkerhetsmessige årsaker, opplyser politiet.

I forbindelse med etterforskningen av en annen straffesak ble det funnet store mengder eksplosiver, våpen og ammunisjon.

– Kontroll

Deler av våpnene og eksplosivene som ble funnet, skal være av eldre dato, og altså ikke lenger funksjonelle, får NRK opplyst.

Politiet er foreløpig tilbakeholdne med opplysninger om hvorfor politiet var på adressen i utgangspunktet, eller om den siktede mannen er kjent for andre forhold.

Det vil pågå undersøkelser på stedet utover kvelden torsdag, men politiet opplyser at de har kontroll på situasjonen. Det aktuelle området er sperret av, og politiet vil holde vakt gjennom natten.

– Det er ingen grunn for beboere i området til å være bekymret for situasjonen, sier Engløkk.

Han legger til at situasjonen fremstår som «stabil».

– Politiet har ikke noen grunn til å tro at det har vært noen fare for naboen i tiden som har gått, sier Engløkk.